logo 18

Để duy trì một Lãnh Địa hưng thịnh, phồn vinh không thể thiếu vai trò quan trọng của Thành Thị. Thành Thị không chỉ là một ngôi nhà riêng cho Quốc Vương cùng các thần dân mà còn là nơi buôn bán, tập hợp các kiến trúc trọng yếu với một Lãnh Địa. Để có thể xây dựng được Thành Thị, Quốc Vương vừa phải hội tụ đầy đủ các yếu tố, vừa phải thể hiện được sự đoàn kết của tất cả thành viên trong Lãnh Địa đó.

 

Điều kiện xây dựng Thành Thị: 

- Nhân Khí Lãnh Địa >= 800
- Tiền Tài Lãnh Địa >= 50 vạn lượng
- Sở hữu 4 cuốn Sách Chư Hầu bao gồm : Khởi - Thừa - Chuyển - Hợp.

Chú thích:

✿ Nhân Khí Lãnh Địa có được dựa vào thời gian online của tất cả các thành viên trong Lãnh Địa. Tổng thời gian online càng nhiều, điểm Nhân Khí càng cao.
✿ Sách Chư Hầu Thừa - Chuyển - Hợp có thể tiến hành đổi tại NPC Thác Tháp Lý Thiên Vương - Phong Thần Đài
✿ Sách Chư Hầu Khởi rơi ra từ boss Hoàng Kim 60 và boss Hoàng Kim 80

 

Các bước xây dựng Thành Thị: 

Bước 1: Tới gặp NPC Thương Thang (64,46) tại Phong Thần Đài

Bước 2: Thao tác với NPC Thương Thang, chọn “Xây dựng Thành Thị”

Bước 3: Sau khi đã được kiểm chứng đầy đủ mọi yếu tố, Thương Thang sẽ chấp nhận cho Quốc Vương xây dựng một Thành Thị. Một giao diện Thành Thị sẽ được mở ra cho phép Quốc Vương chọn Vật Tổ và Vùng Đất đồng thời đặt tên cho Thành Thị của mình.

Chú ý: Số tiền 50 vạn lượng ban đầu là lệ phí để được phép xây dựng Thành Thị, ngoài ra Lãnh Địa còn phải trả Phí Đất Đai và lượng Đồng Thau nhất định rồi mới có thể xây dựng Thành Thị của mình trên đó.
Với mỗi Vùng Đất sẽ có địa hình và ưu nhược điểm khác nhau.

Bước 4: Sau khi nộp đầy đủ lệ phí cho Thương Thang, Quốc Vương sẽ có vùng đất mình đã chọn để tiến hành xây dựng.

Bước 5: Ở NPC Thành Môn (91,37) - Phong Thần Đài, sẽ danh sách các Thành Thị của Lãnh Địa. Tất cả người chơi đều có thể tiến vào Thành Thị được hiển thị trong danh sách này bằng cách chọn 1 Thành Thị mình muốn và nhấn vào nút “Tiến vào”

Bước 6 : Trong mỗi Thành Thị đều sẽ có 1 Cổng Thành và Binh Lính Canh Gác. Khi cổng Thành được đóng, không ai có thể vào được. Chỉ có các thành viên trong Lãnh Địa mới đủ điều kiện để có thể thao tác với NPC Thành Thị Thủ Vệ để điều khiển việc đóng mở cổng thành. Bên trong Cổng Thành chính là khu vực mà Quốc Vương cùng các thành viên có thể tiến hành xây dựng các Kiến Trúc cho Lãnh Địa của mình.

Với mỗi Kiến Trúc, yêu cầu xây dựng sẽ khác nhau đồng thời cần thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt kèm theo thì mới có thể mở khóa Kiến Trúc

 

Cách chọn Vùng Đất:

Khi tiến hành xây dựng Thành Thị, một Quốc Vương sáng suốt là người có thể nhìn ra lợi thế dựa trên Vùng Đất mà mình lựa chọn.

Danh sách loại vùng đất để xây thành:

Vùng Đất Hình Ảnh Giá
Hoàng Sa Thành 1 Vạn Đồng Thau
1000 Vạn Lượng
Hồng Diệp Thành 1 Vạn Đồng Thau
4000 Vạn Lượng
Hắc Ám Thành 1 Vạn Đồng Thau
25.000 Vạn Lượng

Danh sách 3 loại Vật Tổ: 

Vật Tổ Hình Ảnh
Thương Lang
Phi Hùng
Thanh Ngưu