logo 18

Để có thể sở hữu Bá Lạc Nhãn và lượng kinh nghiệm dồi dào, chào mừng quý Kỳ Sĩ tham gia vào nhiệm vụ Cây Thiên Tuế.

 

NPC và vật phẩm liên quan:

Hình ảnh

Mô tả 

Nhị Lang Thần

Vị trí: Diêu Trì (66,17)

Chức năng: Cho phép người chơi đổi Liễu Mộc lấy Hạt Thần Bí

Tỳ Bà

Vị trí: Triều Ca (95,83)

Chức năng: Cho phép người chơi đổi Hạt Thần Bí lấy Mầm Cây

Hạt Thần Bí

Nguồn gốc: Nhận được khi đổi Liễu Mộc tại NPC Nhị Lang Thần

Chức năng: Nguyên liệu đổi Mầm Cây tại NPC Tỳ Bà 

Mầm Cây Thường

Nguồn gốc: Đổi từ Hạt Thần Bí tại NPC Tỳ Bà
Chức năng: Chăm sóc để nhận điểm trưởng thành nhất định

Mầm Cây Kim Xích

Nguồn gốc: Đổi từ Hạt Thần Bí cộng với Tiền Đồng tại NPC Tỳ Bà

 

Chức năng : 

- Có sẵn 4 điểm trưởng thành

- Chăm sóc để nhận điểm trưởng thành nhất định

Liễu Mộc

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi tham gia nhiệm vụ Lục Đạo Luân Hồi hoặc Tứ Tượng Đồng Quy tại Thủ Khố

Chức năng: Nguyên liệu dùng để đổi Hạt Thần Bí tại NPC Nhị Lang Thần

 

Hướng dẫn nhiệm vụ:

Bước 1: Kỳ Sĩ tiến hành đổi Hạt Thần Bí bằng 2 Liễu Mộc tại NPC Nhị Lang Thần

 

Bước 2: Sau khi sở hữu Hạt Thần Bí, tiến hành đối thoại với NPC Tỳ Bà tại Triều Ca để nhận Mầm Cây

 

Bước 3: Sau khi sở hữu Mầm Cây, tiến hành thực hiện nhiệm vụ tại những NPC tương ứng

 NPC Sùng Ứng Bưu (Sùng Thành): Cho phép Bắt Sâu

 NPC Linh Bảo Đại Pháp Sư (Ngọc Hư Cung): Cho phép Tưới Nước

 NPC Cao Giác (Xi Vưu Mộ): Cho phép Bón Phân

* Lưu ý:

- Càng thực hiện một hành động càng nhiều, tỉ lệ thất bại càng cao
- Khi Tưới Nước/ Bón Phân/ Bắt Sâu thành công, ngẫu nhiên nhận từ 6-12 độ trưởng thành và lượng EXP nhất định.
- Thất bại nhận 2 điểm.

 

Bước 4: Sau khi hoàn thành 5 lượt chăm sóc, Kỳ Sĩ tới gặp NPC Bá Giám tại Phong Thần Đài để tiến hành nhận thưởng.

 

Phần thưởng:

Điểm Trưởng Thành Phần Thưởng
55~60 Bá Lạc Nhãn 6 ~ 9 + Điểm kinh nghiệm (Cấp độ * 1000)
50~54 Bá Lạc Nhãn 5 ~ 7 + Điểm kinh nghiệm (Cấp độ * 1000)
45~49 Bá Lạc Nhãn 4 ~ 6 + Điểm kinh nghiệm (Cấp độ * 1000)
40~44 Bá Lạc Nhãn 3 ~ 5 + Điểm kinh nghiệm (Cấp độ * 1000)
35~39 Bá Lạc Nhãn 1 ~ 3 + Điểm kinh nghiệm ( Cấp độ * 1000 )
30~34 Hạt Thần Bí + Điểm kinh nghiệm ( Cấp độ * 1000 )
29 trở xuống Điểm kinh nghiệm ( Cấp độ * 1000 )

* Ví dụ: Quý Kỳ Sĩ có cấp độ 120 có điểm trưởng thành của Cây Thiên Tuế là 38 sẽ nhận ngẫu nhiên Bá Lạc Nhãn cấp 1, 2 hoặc 3 và điểm kinh nghiệm nhận được là: 120 * 1000 = 120.000 Kinh nghiệm