logo 18

Sau khi lựa chọn vùng đất cho mình, Quốc Vương cùng Thần Dân của mình cần nhanh chóng xây dựng những Kiến Trúc để Lãnh Địa trở nên Phồn Vinh hơn. Không những thế, việc chung tay góp sức đóng góp để duy trì Thành Thị cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thành Thị có cấp càng cao, lượng tài nguyên để duy trì sẽ càng lớn.

Lượng Tài Nguyên tiêu hao trong 1 giờ
Cấp Thành Thị Tiền Đồng Thau Hương Liệu
1 7500 -15.000 10 0
2 12.500 - 25.000 20 0
3 17.500 - 35.000 30 1 - 2
4 22.500 - 45.000 40 2 - 4

Lưu ýNếu Thành Thị không đủ lượng tài nguyên tiêu hao, Thành Thị sẽ bị giải tán 

* Để tiến hành Xây các Kiến Trúc, Quốc Vương và các Đại Thần có Quyền Hạn trong Lãnh Địa thao tác với bảng Lãnh Địa, tại phần Nội Chính nhấn chọn Thi Công.

* Để tương tác với các tòa Kiến Trúc, yêu cầu sử dụng kĩ năng "Ban Môn Lộng Phủ"

 

⦿ Cách phân bố nguồn lực từ Lãnh Địa về Thành Thị 

Bước 1: Thao tác vào thương khố sử dụng kỹ năng Ban Môn Lộng Phủ

Lưu ý: kỹ năng Ban Môn Lộng Phủ phải được đặt ở "Kỹ năng tay trái" (không phải kỹ năng auto chính)

Bước 2: Chọn "Phân bổ nguồn lực" và lựa chọn lượng tài nguyên bạn muốn phân bổ tới Thành Thị 

 

THÀNH THỊ CẤP 1

Thương Khố 
➻ Yêu Cầu Xây Dựng: Có sẵn khi thành lập Thành Thị
➻ Chức Năng: Giảm thuế suất, phân bổ tài nguyên từ Lãnh Địa về Thành Thị

 

Trại Lính Đánh Thuê: 
➻ Yêu cầu xây dựng: 
Ngân Lượng: 500 Vạn
Tài Nguyên: 2000 Đồng Thau
➻ Chức Năng: Thực hiện nhiệm vụ Truy Sát - Đưa Thư - Thu Thập giúp mở khóa các Kiến Trúc tiếp theo.

 

Tháp Tên  
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 50 Vạn
Tài Nguyên: 1500 Đồng Thau

 

Phòng Xa Mã 
➻ Yêu cầu xây dựng: 
Ngân Lượng: 600 Vạn
Tài Nguyên: 5000 Đồng Thau

 

Luân Hồi Điện 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 50 Vạn
Tài Nguyên: 6000 Đồng Thau

 

Phong Thần Điện 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 300 Vạn
Tài Nguyên: 2400 Đồng Thau

 

Tiệm Thuốc 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 250 Vạn
Tài Nguyên: 5000 Đồng Thau

 

THÀNH THỊ CẤP 3:

Trường Bắn
➻ Yêu cầu xây dựng
Ngân Lượng: 500 Vạn
Tài Nguyên: 4000 Đồng Thau - 500 Hương Liệu - 1000 Gỗ
Nhiệm vụ: 4000 lần nhiệm vụ Sát Thủ Thành Thị (Nhiệm vụ cấp 3)
➻ Chức Năng: 
Tại Trường Bắn, dân chúng trong Lãnh Địa có thể nhận nhiệm vụ Trường Bắn Thí Luyện để cống hiến cho Lãnh Địa.

 

Sân Luyện Thú
➻ Yêu cầu xây dựng
Ngân Lượng: 500 Vạn
Tài Nguyên: 3500 Đồng Thau - 2000 Hương Liệu
➻ Chức Năng:
Thực hiện nhiệm vụ Trừ Ma để tăng thêm độ cống hiến cho Lãnh Địa. 
Ở Sân Luyện Thú của Thành Thị Cấp 3 sẽ có thêm chức năng nuôi Thất Sắc Thạch Cầu, khi nuôi đủ lớn, Kỳ Sĩ có thể cho Thạch Cầu nở ra thành Boss để luyện tập. Tiêu diệt Boss nở ra từ Thạch Cầu có thể nhận nhiều phần thưởng thú vị .

 

Tướng Đài 
➻ Yêu cầu xây dựng
Ngân Lượng: 200 Vạn
Tài Nguyên: 2000 Đồng Thau - 500 Hương Liệu - 1000 Huyền Thiết
Nhiệm Vụ: 2000 lần nhiệm vụ Sát Thủ Thành Thị (Nhiệm vụ cấp 2) 
➻ Chức Năng: Dùng để Thăng cấp Pháp Bảo có 2 thuộc tính.

 

Phòng Dã Luyện 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 200 Vạn
Tài Nguyên: 4000 Đồng Thau - 1000 Hương Liệu - 1000 Gỗ
➻ Chức Năng: 
Có thể chế biến “ngược lại” các Trang Bị, Vũ Khí về thành các loại Bảo Thạch.

 

Đài Trùng Sinh 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 200 Vạn
Tài Nguyên: 4000 Đồng Thau - 2000 Hương Liệu
➻ Chức Năng: 
Tạo điểm hồi sinh cho Kỳ Sĩ trong Lãnh Địa

 

THÀNH THỊ CẤP 4:

➻ Điều kiện nâng cấp Thành Thị cấp 4 
- Máy chủ cần có ít nhất 3 Thành Thị cấp 3
- Thành Thị đang là Thành Thị cấp 3
- Quốc Vương sở hữu 1 bộ 4 Sách Chư Hầu
- Độ Phồn Vinh đạt 3000 điểm
- 500 Triệu Lượng Bạc
- 50 Vạn Đồng Thau
- 3 Vạn Hương Liệu
- 3 Vạn Gỗ
-  3 Vạn Huyền Thiết

➻ Kiến Trúc Thành Thị Cấp 4:

Hý Viện 
➻ Yêu cầu xây dựng 
Ngân Lượng: 2000 Vạn Lượng
Tài Nguyên: 5 Vạn Đồng Thau - 5000 Hương Liệu - 3000 Gỗ - 3000 Huyền Thiết
Nhiệm vụ: Tích Lũy 6000 Nhiệm vụ Hạ Sát cấp 4 
➻ Chức Năng: Nhận nhiệm vụ Điệp Báo

Các kiến trúc sẽ được mở trong thời gian tới ! Chúc Quý Kỳ Sĩ thành công !