logo 18

Quà Đăng Nhập Hàng Ngày

Quý Kỳ Sĩ đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được một trong phần quà dưới đây theo các ngày khác nhau từ Phong Vương ADNX

Mảnh Hồng Thủy Tinh Mảnh Lam Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Lam Bảo Thạch
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Ngọc Trảm Tán
Ngọc Hoàng Tán Ngọc Tinh Tán
Dao Hàn Tán Dao Cam Tán
Dao Hóa Tán Dao Định Tán
Dao Ách Tán Lễ Bao Mỗi Ngày
Rương Vũ Khí Bạc Chìa Khóa Bạc
Rương Vũ Khí Vàng Chìa Khóa Vàng
Như Ý Bảo Hữu Thanh Lộ Như Ý Thủy Chân Khí
Mảnh Trang Bị Lục

Lưu ý:
- Tất cả vật phẩm đều khóa
- Nếu Quý Kỳ Sĩ quên không đăng nhập một ngày sẽ quay lại đăng nhập và nhận lại quà từ đầu. 
- Hết tháng sẽ reset lại, đăng nhập tháng mới 

 

Quà Hoạt Động

Quý Kỳ Sĩ tham gia làm nhiệm vụ theo yêu cầu, mỗi ngày sẽ có một yêu cầu khác nhau. Hoàn thành yêu cầu mỗi ngày sẽ nhận một điểm, tích lũy liên tục đến ngày sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên:

Tích lũy Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21 Ngày 28 Ngày 30 Ngày 31

- Mảnh trang bị Lục (khóa)
- Trang bị Lục 2x
- Trang bị Lục 4x
- Trang bị Lục 6x
- Trang bị Lục 8x

(Trang bị Lục nhận được sẽ theo hệ phái của người chơi)

Lưu ý: Hoạt động tích lũy sẽ tính theo tháng

 

Quà Tiêu Xu

Hoạt động tiêu xu tích lũy sẽ tính theo tháng, nếu mức tiêu thụ hàng ngày lớn hơn hoặc bằng 10 KNB trên Bách Bảo Các thì sẽ được tính 1 giá trị tiêu dùng. Nếu tích lũy được 5/7/15/21/25 giá trị tiêu KNB trong tháng hiện tại, bạn có thể nhận thưởng mỗi ngày: 

- Mảnh Trang Bị Lục
- Pháp Nguyên Tinh Xảo
- Khí Nguyên Tinh Xảo
- Trang Nguyên Tinh Xảo
- Rương Trang Bị Lục 6x

Lưu ý:
- Nếu không thực hiện liên tiếp, bảng tích lũy sẽ reset
- Tất cả vật phẩm đều khóa