logo 18

Với mong muốn giúp các anh hùng tham gia trải nghiệm game dễ dàng và thú vị hơn. Khai mở máy chủ mới Nguyệt Thần Cung chúng tôi sẽ cập nhật quà tăng cấp trong Túi Phong Thần Anh Hùng Đại Lễ Bao.

Thời gian khai mở: 11h Ngày 23/03/2024

- Cấp 1: Thần Cầu Phù + Túi Quà Tân Thủ
- Cấp 4: Lam Ngoa + Dã Ngoại Truyền Tống Phù
- Cấp 6: Ngọc Hoàng Tán
- Cấp 8: Hồi Thành Phù
- Cấp 10: Ngọc Tinh Tán
- Cấp 12: Lam Tọa Kỵ + Mũ Lục 2x (vĩnh viễn)
- Cấp 14: Đai Lục 2x (vĩnh viễn)
- Cấp 16: Di Ngoại Phù + Mã Giảm Giá Thẻ Kim Dật + Giày Lục 2x (Vĩnh Viễn)
- Cấp 18: Ngọc Trảm Tán + Phi Phong Lục 2x (vĩnh viễn)
- Cấp 20: Ngọc Trảm Tán + Áo 2x (vĩnh viễn)
- Cấp 24: Bào Thương Hồi Thành Phù + Phục Ma Linh
- Cấp 26: Thiên Tiên Thủy
- Cấp 30: Ngọc Hoàng Tán + Ngọc Trảm Tán + Ngọc Tinh Tán
- Cấp 34: Mảnh Vải
- Cấp 38: Thổ Linh Thạch + Thổ Linh Phù
- Cấp 42: Tứ Tiểu Truyền Tống Phù + Phiếu Giảm Giá Sách Chư Hầu
- Cấp 44: Set Trang Bị Lục Cấp 4x (7 ngày, khóa)
- Cấp 46: Lam Tọa Kỵ cấp 45
- Cấp 48: Toái Bổ + Thần Tướng Dụ Lệnh
- Cấp 50: Mảnh Sách Chư Hầu
- Cấp 68: Set Trang Bị Lục cấp 6x (7 ngày, khóa)
- Cấp 72: Túi Sách Cao * Khóa
- Cấp 85: Giày Lục 8x