logo 18

I. Cá Tháng Tư - Vô Tư Nói Dối

Cá Tháng Tư hay còn gọi là Ngày Nói Dối và có những trò đùa vô hại, những trò chơi khăm hay thậm chí là những lời nói dối. Vậy nên Kỳ Sĩ nhớ cầm chắc tay lái, đội sẵn ‘’mũ bảo hiểm’’ để ‘’ôm cua’’ thật mượt nhé. Tuy nhiên với Phong Vương ADNX thì Kỳ Sĩ hãy yên tâm vì Thiên Cơ không hề nói dối về sự kiện lần này. Mau mau rủ thêm huynh đệ và hảo hữu tham gia sự kiện để cùng ‘’rinh’’ hàng loạt phần quà hấp dẫn về nào.

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 28/3
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 17/4

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Cậu Bé Nuôi Cá

Nguồn gốc: xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn bên cạnh Hồ Cá
Sùng Thành (44,37) - Xi Vưu (51,38) - Ngọc Hư Cung (71,26)
Tính chất: Bán cá Koi

Cá Ba Đuôi

Nguồn gốc: tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất: 
- Một trong bốn loài cá tại Hồ Cá.
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Cá Beta

Nguồn gốc: tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất: 
- Một trong bốn loài cá tại Hồ Cá.
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Cá Vàng

Nguồn gốc: tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất: 
- Một trong bốn loài cá tại Hồ Cá.
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Cá Koi

Nguồn gốc: Mua tại NPC 
Tính chất:
- Một trong bốn loài cá tại Hồ Cá.
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Đĩnh Vàng

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1 KNB
Tính chất: 
- Thả Đĩnh Vàng xuống Hồ Cá để nhận được Lễ Bao Cú Lừa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Lễ Bao Cú Lừa

Nguồn gốc: Nhận sau khi Thả Cá
Tính chất: 
- Mở nhận ngẫu nhiên các vật phẩm giá trị
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Hộp Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 5 KNB
Tính chất: 
- Mở nhận các phần quà Tích Lũy, mỗi sự kiện sẽ có những phần quà tích lũy khác nhau
- Hạn sử dụng: Hạn sử dụng tới 1/5
- Sử dụng tối đa: 50 Hộp / 1 nhân vật

 

Trang Lục Sơ

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Lễ Bao Cú Lừa
Tính chất
- Dùng ghép Trang Bị Lục 20-40-60
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Trang Lục Cao Cấp

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Lễ Bao Cú Lừa
Tính chất: 
- Dùng ghép Trang Bị Lục 80-100
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Trang Lục Đặc Biệt

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Lễ Bao Cú Lừa
Tính chất: 
- Dùng ghép Trang Bị Lục 100
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã nhận tối đa Kinh Nghiệm Sự Kiện
Tính chất: 
- Sử dụng 15 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện để mở Hộp Tích Lũy Sự Kiện (chi tiết)
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 1/5

Hỏa Nguyên

Nguồn gốc: Mua tại shop Tích Lũy
Tính chất: 
- Sử dụng nhận bỏ qua Kháng Hỏa của đối phương 5% trong 15 phút
- Hạn sử dụng: 20 ngày

Mộc Nguyên

Nguồn gốc: Mua tại shop Tích Lũy
Tính chất: 
- Sử dụng nhận bỏ qua Kháng Thổ của đối phương 5% trong 15 phút
- Hạn sử dụng: 20 ngày

Thủy Nguyên

Nguồn gốc: Mua tại shop Tích Lũy
Tính chất: 
- Sử dụng nhận bỏ qua Kháng Băng của đối phương 5% trong 15 phút
- Hạn sử dụng: 20 ngày

Pháp Nguyên

Nguồn gốc: Mua tại shop Tích Lũy 
Tính chất: 
- Sử dụng nhận buff trong 15 phút: 
10% Xuất Chiêu Bùa Pháp (Đạo Sĩ)
10% Xuất Chiêu Vũ Khí với (Dị Nhân / Giáp Sĩ)
- Hạn sử dụng: 20 ngày

Cái Nịt

Nguồn gốc: Nhận khi tiêu diệt Boss Cú Lừa
Tính chất: 
- Sử dụng để đổi vật phẩm tại Shop Cú Lừa tại NPC Lễ Quan
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 17/4

 

Thả Cá:

Di chuyển tới Hồ Cá, thao tác với Hồ Cá chọn Thả Cá. Nguyên liệu sẽ tiêu hao dựa trên số lần Thả Cá và kỳ sĩ sẽ nhận được số Lễ Bao Cú Lừa tương ứng.

Thả Cá Phần Thưởng
1 Cá Koi + 1 Cá Ba Đuôi + 1 Cá Vàng + 1 Cá Beta + 1 Đĩnh Vàng 1 Lễ Bao Cú Lừa
10 Cá Koi + 10 Cá Ba Đuôi + 10 Cá Vàng + 10 Cá Beta + 10 Đĩnh Vàng 10 Lễ Bao Cú Lừa
50 Cá Koi + 50 Cá Ba Đuôi + 50 Cá Vàng + 50 Cá Beta + 50 Đĩnh Vàng 50 Lễ Bao Cú Lừa
100 Cá Koi + 100 Cá Ba Đuôi + 100 Cá Vàng + 100 Cá Beta + 100 Đĩnh Vàng 100 Lễ Bao Cú Lừa
500 Cá Koi + 500 Cá Ba Đuôi + 500 Cá Vàng + 500 Cá Beta + 500 Đĩnh Vàng 500 Lễ Bao Cú Lừa

Lưu ý:
- Sau khi nhận được tối đa Kinh Nghiệm Sự Kiện, sử dụng Lễ Bao Cú Lừa có cơ hội nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện.
- Kinh Nghiệm Sự Kiện tối đa là: 1.001.042.024

 

Phần Thưởng:

Khi mở Lễ Bao Cú Lừa, Kỳ Sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây:

5000 Bạc 7000 Bạc
1 Vạn Bạc 2 Vạn Bạc
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Trang Bị Lục 2x
Trang Bị Lục 4x Trang Bị Lục 6x
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Liễu Mộc Tha Sơn Thạch
Quốc Chiến Lệnh Lễ Bao Danh Vọng
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Bột Nội Đơn  
Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương Trứng Linh Sủng - Dương Tiễn

 

II. Boss Cá Tháng Tư

⍟ Thời gian và vị trí: 

- Boss “Cú Lừa’’: thời gian xuất hiện 9h - 17h - 20h, cố định tọa độ

- Vị trí xuất hiện:

• Tuyệt Long Lĩnh (76,39)
• Sa Mạc Chết (38,44)
• Băng Xuyên Tuyết Cốc (38,80)


- Tiêu diệt Boss Cú Lừa nhận được vật phẩm ‘’Cái Nịt”  cùng với những phần thưởng hấp dẫn khác.
- Người chơi có thể đổi Cái Nịt tại NPC Lễ Quan để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

  Phần thưởng Số lần đổi
1 Cái Nịt 1.000.000 EXP 200 lần
3 Cái Nịt 4.000.000 EXP 50 lần
5 Cái Nịt 1 Nội Đơn Thấp 10 lần
5 Cái Nịt 10 Trang Lục Sơ 10 lần
10 Cái Nịt 1 Trang Lục Cao 5 lần
200 Cái Nịt Trang bị Lục 4x  1 lần
350 Cái Nịt Trang bị Lục 6x  1 lần
600 Cái Nịt Trang bị Lục 8x  1 lần