logo 18

Thời gian diễn ra sự kiện: 15/06/2023 đến hết 23h59p ngày 06/07/2023 

Điều kiện tham gia: Người chơi toàn bộ máy chủ (không giới hạn cấp độ)

Mùa hè đã đến và trở nên nóng hơn bao giờ hết, để xua tan cái nắng oi bức và mệt mỏi đó. Thiên Cơ xin gửi đến các kỳ nhân dị sĩ sự kiện: ĐẠI TIỆC CHÀO HÈ 

 

NPC và Vật phẩm liên quan: 

NPC

Chi tiết 

Sứ Giả

Vị Trí: Ở các thành Tân Thủ: Sùng Thành Đại 

Doanh - Ngọc Hư Cung - Xi Vưu Mộ

Chức năng: Đổi quà (Mẹt Hải Sản) và Ghép Mảnh Sách

 

Vật phẩm 

Chi tiết

Tôm Sú

Nguồn gốc: 
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
Tính chất : 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 vật phẩm/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 15/7

Cá Chép

Nguồn gốc :
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
Tính chất : 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 vật phẩm/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 15/7

Cá Basa

Nguồn gốc :
- Nhận được khi hạ gục quái vật tại bản đồ cấp 20 trở lên
Tính chất : 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 vật phẩm/ ô
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 15/7

Mẹt Hải Sản

Nguồn gốc: Nhận được khi ghép Tôm Sú, Cá BaSa, Cá Chép và Công Thức Nấu Ăn 
Tính chất : 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 vật phẩm/ ô. Không thể ném ra ngoài
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc
- Hạn sử dụng tới 23h59 ngày 15/7

Công Thức Nấu Ăn

Nguồn gốc: Có thể mua trên Bách Bảo Các với giá 1.00 KNB
Tính chất : 
- Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 999 vật phẩm/ ô. Không thể ném ra ngoài
- Trọng lượng 999 cái bằng 0
- Bán vào cửa hàng nhận 0 Bạc

 

Công thức ghép: 

 

Đổi Mẹt Hải Sản: Người chơi tiến hành đổi Mẹt Hải Sản sẽ tiêu hao tài nguyên theo công thức và nhận được số lượng Mẹt Hải Sản tương ứng. 

Ví dụ: Đổi 10 Mẹt Hải Sản: Tiêu hao tài nguyên như công thức, người chơi nhận được 10 Mẹt Hải Sản tương ứng

Công thức ghép Mẹt Hải Sản Phần thưởng
2 Tôm 1 Cá Chép 1 Cá Basa 1 Công Thức Nấu Ăn 5000 lượng Bạc 1 Mẹt Hải Sản
10 Tôm 5 Cá Chép 5 Cá Basa 5 Công Thức Nấu Ăn 25000 lượng Bạc 5 Mẹt Hải Sản
20 Tôm 10 Cá Chép 10 Cá Basa 10 Công Thức Nấu Ăn 5 vạn Bạc 10 Mẹt Hải Sản
100 Tôm 50 Cá Chép 50 Cá Basa 50 Công Thức Nấu Ăn 25 vạn Bạc 50 Mẹt Hải Sản
200 Tôm 100 Cá Chép 100 Cá Basa 100 Công Thức Nấu Ăn 50 vạn Bạc 100 Mẹt Hải Sản
1000 Tôm 500 Cá Chép 500 Cá Basa 500 Công Thức Nấu Ăn 250 vạn Bạc 500 Mẹt Hải Sản

Ghép Mảnh Sách: Người chơi tiến hành ghép Mảnh Sách theo công thức 

*Lưu ý:

- Số lượng Mảnh Sách cần thiết sẽ tăng theo cấp độ của Sách Kỹ Năng

- Mỗi lần ghép thất bại sẽ được tăng thêm 1% vào tỉ lệ ghép sách. Tỉ lệ gia tăng sẽ giới hạn theo từng loại Sách.

Công Thức Ghép Sách Event
Tên Số lượng Thành công Tỷ lệ thành công Tỷ lệ gia tăng tối đa Thất bại

Mảnh Sách (Sơ)

2x - 3x 

Mảnh

Nhận Sách Kỹ Năng đã chọn

10%

21% Tiêu hao nguyên liệu

Mảnh Sách (Trung)

2x - 3x 

Mảnh

8%

17%

Mảnh Sách (Cao)

2x - 3x 

Mảnh

6%

13%

Mảnh Sách (Tuyệt)

2x - 3x 

Mảnh

4%

9%

 

Phần thưởng:

Khi mở Mẹt Hải Sản, người chơi có thể nhận được một trong những vật phẩm dưới đây:

Thẻ kinh nghiệm (100.000 - 500.000).
Giới hạn tổng số EXP nhận được từ Thẻ Kinh nghiệm là 300.000.000 EXP
Pháp Bảo 1x Tha Sơn Thạch
Bạc Danh hiệu
Mảnh Hồng Thủy Tinh Mảnh Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh Lam Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Lam Bảo Thạch
Mảnh sách kỹ năng (Sơ) Mảnh sách kỹ năng (Trung)
Mảnh sách Kỹ Năng (Cao) Mảnh sách Kỹ Năng (Đặc Biệt)

- Khi sử dụng 5000 Mẹt Hải Sản sẽ nhận Danh Hiệu Phú Hào (30 ngày)

 

Ghép Mảnh Sách: Cho phép người chơi sử dụng mảnh sách Sơ - Trung - Cao - Tuyệt tại NPC Sứ Giả

Mảnh sách Mô tả

Mảnh Sách (Sơ)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm: 

Hạn Địa Lôi

Tinh Thông Thổ Hệ

Thiết Mã Băng Qua

Hoành Không Trảm

Liên Nỗ Tế

Mảnh Sách (Trung)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm: 

Tinh Thông Hỏa Hệ

Phong Vân Lôi Động

Ngũ Nhạc Triều Tông

Tinh Thông Băng Hệ

Thập Phương Liệt Hỏa 

Tinh Thông Đoản Đao

Tinh Thông Trường Đao

Tam Đầu Lục Thủ

Huyền Băng Trảm

Cường Công Chú

Phá Giáp Chú 

Hỏa Lôi Tế

Toái Cốt Tế

Mảnh Sách (Cao)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm:

Lôi Phong Giáp

Thiên Băng Địa Liệt

Băng Phong Bạo

Chúc Dung Chân Khí

Lôi Động Cửu Thiên

Hỏa Quang Trảm

Liên Hoàn Trảm

Lạc Địa Trảm

Thuần Dương Hộ Thể

Bồ Đề Chú

Trảm Tâm Chú

Lưu Tinh Tế

Truy Hồn Tế

 

Mảnh Sách (Tuyệt)

Sử dụng để ghép sách kỹ năng bao gồm: 

Huyền Nữ Bổ Thiên

Băng Phong Vạn Lý

Tam Muội Chân Hỏa

Thiên Quân Trảm

Khuynh Thành Nhất Kích

Tật Phong Chú

Vạn Cốt Toàn Khô

Phong Quyển Tàn Vân