logo 18Trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện Mừng Sinh Nhật Phong Vương 1 Tuổi, cổng chuyển xu ADNX sẽ có những gói ưu đãi đặc biệt xuất hiện. Người chơi sẽ được nhận thêm những phần thưởng đặc biệt tương ứng các gói.

Gói Ưu Đãi 20 KNB:

Gói sơ nhập Số lượng Gói cao thủ Số lượng
Trang Nguyên Mảnh 1 Kỹ Năng Đan (Cao) 1
Rương Bạc 1 Kim Dật Tạp Ưu Huệ Khoán 1
Chìa Khóa Bạc 1    
Thất Quái Tiểu Lễ Bao (khóa) 1    

 

Gói ưu đãi 200 KNB:

 

Gói sơ nhập Số lượng Gói cao thủ Số lượng
Trang Nguyên Sơ 3 Kỹ Năng Đan (Cao) 3
Rương Vàng 1 Trương Trang Bị Lục 6x (khóa) 1
Chìa Khóa Vàng 1 Kim Dật Tạp Ưu Huệ Khoán 5
Thất Quái Tiểu Lễ Bao (khóa) 7    

*) Lưu ý: 
- Người chơi vẫn nhận được điểm trên landing dự đoán với giá trị Xu tương ứng.
- Những gói ưu đãi chí có thể mua 1 gói/ngày
- Với các mốc tương ứng nhận thêm phần thưởng tương ứng. Người chơi có thể chọn 1 trong 2 gói phần thưởng