logo 18

I. Đóng Góp Quân Nhu

Nhân ngày kỷ niệm 30/4 và 1/5, nhằm vinh danh và tưởng nhớ đến tất cả những vị anh hùng dân tộc, quân đội nhân dân khắp tổ quốc đã giúp chúng ta có được hòa bình như ngày nay. Thiên Cơ mang tới cho Quý Kỳ Sĩ chuỗi sự kiện Mừng Đại Lễ với hàng loạt phần quà hấp dẫn và giá trị.

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 26/4
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/5

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Chiến Sĩ Nhân Dân

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: 
Sùng Thành (53,37) - Xi Vưu (51,38) - Ngọc Hư Cung (77,28)
Tính chất: Đóng góp Quân Nhu

Gạo

Nguồn gốc: Mua tại Chiến Sĩ Nhân Dân
Tính chất: 
- Thực phẩm dành cho các Chiến Sĩ
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Khoai

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Thực phẩm dành cho các Chiến Sĩ
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Cơm Nắm

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Thực phẩm dành cho các Chiến Sĩ
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Lương Khô

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Thực phẩm dành cho các Chiến Sĩ
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Túi Quân Nhu

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1 KNB
Tính chất
- Hành trang không thể thiếu khi tham gia Rèn Luyện
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Hòm Tiếp Tế

Nguồn gốc: Nhận khi tham gia Đóng Góp Quân Nhu
Tính chất: 
- Phần thưởng dành cho những Kỳ Sĩ có công Đóng Góp Quân Nhu
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 20/5

Danh Hiệu: Anh Hùng Dân Tộc

Nguồn gốc: Nhận khi đạt tối đa kinh nghiệm Sự Kiện
Tính chất: 
- Phần thưởng dành cho những Kỳ Sĩ tích cực tham gia Sự Kiện Đại Lễ 30/4 - 1/5
- Hạn sử dụng: 30 ngày

Hộp Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 5 KNB
Tính chất
- Mở nhận các phần quà Tích Lũy (chi tiết)
- Hạn sử dụng: Hạn sử dụng tới 1/6

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hòm Tiếp Tế
Tính chất: Sử dụng 15 Thẻ Tích Lũy để nhận các phần quà Tích Lũy

Túi Thuộc Tính

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Hòm Tiếp Tế
Tính chất: Mở nhận ngẫu nhiên Viên Thuộc Tính Sơ

Viên Sức Mạnh (Sơ)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ Túi Thuộc Tính
Tính chất: Sử dụng tăng 1 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thân Pháp (Sơ)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ Túi Thuộc Tính
Tính chất: Sử dụng tăng 1 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Ngộ Tính (Sơ)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ Túi Thuộc Tính
Tính chất: Sử dụng tăng 1 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thể Chất (Sơ)

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ Túi Thuộc Tính
Tính chất: Sử dụng tăng 1 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Sức Mạnh (Trung)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Sơ
Tính chất: Sử dụng tăng 2 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thân Pháp (Trung)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Sơ
Tính chất: Sử dụng tăng 2 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Ngộ Tính (Trung)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Sơ
Tính chất: Sử dụng tăng 2 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thể Chất (Trung)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Sơ
Tính chất: Sử dụng tăng 2 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Sức Mạnh (Cao)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Trung
Tính chất: Sử dụng tăng 3 điểm Sức Mạnh. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thân Pháp (Cao)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Trung
Tính chất: Sử dụng tăng 3 điểm Thân Pháp. Tối đa 50 viên / nhân vật

 

Viên Ngộ Tính (Cao)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Trung
Tính chất: Sử dụng tăng 3 điểm Ngộ Tính. Tối đa 50 viên / nhân vật

Viên Thể Chất (Cao)

Nguồn gốc: Ghép từ 5 Viên Sức Mạnh Trung
Tính chất: Sử dụng tăng 3 điểm Thể Chất. Tối đa 50 viên / nhân vật

*) Lưu ý: 
Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 50 viên Thuộc Tính theo từng Thuộc Tính. 
Ví dụ: Kỳ Sĩ sau khi sử dụng 20 viên Sức Mạnh Sơ chỉ có thể dùng thêm 30 Viên Sức Mạnh Trung hoặc Viên Sức Mạnh Cao.

 

Cách Tham Gia Rèn Luyện:

- Thu thập đủ Quân Nhu Ra Trận bao gồm: Gạo - Khoai - Cơm Nắm - Lương Khô và Túi Quân Nhu
- Di chuyển tới Chiến Sĩ Nhân Dân, thao tác với Chiến Sĩ Nhân Dân chọn Gom Góp Quân Nhu. Nguyên liệu sẽ tiêu hao dựa trên số lần Góp Quân Nhu và Kỳ Sĩ sẽ nhận được số Hòm Tiếp Tế tương ứng.

Gom Góp Quân Nhu Phần Thưởng
1 Gạo + 1 Khoai + 1 Cơm Nắm + 1 Lương Khô + 1 Túi Quân Nhu + Bạc 1 Hòm Tiếp Tế
10 Gạo + 10 Khoai + 10 Cơm Nắm + 10 Lương Khô + 10 Túi Quân Nhu + Bạc 10 Hòm Tiếp Tế
50 Gạo + 50 Khoai + 50 Cơm Nắm + 50 Lương Khô + 50 Túi Quân Nhu + Bạc 50 Hòm Tiếp Tế
100 Gạo + 100 Khoai + 100 Cơm Nắm + 100 Lương Khô + 100 Túi Quân Nhu + Bạc 100 Hòm Tiếp Tế
500 Gạo + 500 Khoai + 500 Cơm Nắm + 500 Lương Khô + 500 Túi Quân Nhu + Bạc 500 Hòm Tiếp Tế

*) Lưu ý: 

- Sau khi nhận được tối đa Kinh Nghiệm Sự Kiện, sử dụng Hòm Tiếp Tế có cơ hội nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện.
- Lượng Bạc tiêu hao khi ghép 1 Hòm Tiếp Tế sẽ dựa theo cụm máy chủ

 

Phần Thưởng:

Khi mở Hòm Tiếp Tế, Kỳ Sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được Kinh Nghiệm (tối đa Exp là: 2.024.300.415) hoặc những vật phẩm dưới đây:

1 Vạn Bạc 2 Vạn Bạc
3 Vạn Bạc 4 Vạn Bạc
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Trang Nguyên Tinh Xảo Khí Nguyên Tinh Xảo
Pháp Nguyên Tinh Xảo Túi Thuộc Tính
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Trang Bị Lục 2x
Trang Bị Lục 4x Trang Bị Lục 6x
Trang Bị Lục 8x Trang Bị Lục 10x
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Liễu Mộc  
Quốc Chiến Lệnh Tướng Quân Lệnh
Bột Nội Đơn Viên Nội Đơn
Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương
Hộp Quà Đại Lễ Hộp Quà Đại Lễ Đặc Biệt

 

Máy chủ Nguyệt Thần Cung: khi sử dụng Hòm Tiếp Tế, nhận ngẫu nhiên Kinh Nghiệm (tối đa EXP là 1.250.000.000) hoặc những vật phẩm dưới đây:

3000 Bạc 5000 Bạc
7000 Bạc Bột Nội Đơn
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Trang Nguyên Tinh Xảo Khí Nguyên Tinh Xảo
Pháp Nguyên Tinh Xảo Liễu Mộc
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Trang Bị Lục 2x
Trang Bị Lục 4x Trang Bị Lục 6x
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Quốc Chiến Lệnh Tướng Quân Lệnh
Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương
Hộp Quà Đại Lễ Hộp Quà Đại Lễ Đặc Biệt

 

II. Lễ Thượng Cờ

Vào mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện lúc 8h00 sáng, tại Phong Thần Đài (63,36) sẽ diễn ra Lễ Thượng Cờ. Kỳ Sĩ thao tác với NPC chọn Lễ Thượng Cờ để nhận Quà Tham Dự Lễ. (Lưu ý: Những vật phẩm từ Quà Đại Lễ sẽ là vật phẩm Khóa)
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra sự kiện, tăng 10% tỉ lệ hợp thành, thăng cấp.

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Quốc Kỳ

Nguồn gốc: Xuất hiện tại Phong Thần Đài (63,36)
Tính chất: Vào mỗi 8h sáng hàng ngày trong thời gian diễn ra Sự Kiện sẽ diễn ra lễ Thượng Cờ

Đại Lễ

Nguồn gốc: Nhận tại NPC Quốc Kỳ
Tính chất: Mở nhận những vật phẩm liên quan tới nhiệm vụ Tuần Hoàn

 

Phần Thưởng:

Thẻ Kim Dật Di Ngoại Phù
Bào Thương Hồi Thành Phù Hồi Thành Phù Siêu Cấp
Ngọc Trảm Tán Ngọc Hoàng Tán
Ngọc Tinh Tán Phi Mao Phù
Bảo Tá Thanh Lộ Ngọc Hư Lộ
Sơn Thủy Chân Khí Lục Trang Sơ x10
Thổ Linh Thạch Phong Linh Thạch
Hỏa Linh Thạch Thủy Linh Thạch