logo 18

Giáng sinh chào đến mọi nhà
Cùng nhau vui hát, lời ca chúc mừng
Nào nào cùng đến ăn mừng
Vui say no đủ, rượu mừng trao nhau

Giáng Sinh cùng không khí se lạnh đã tràn về Tam Giới, hình ảnh Người Tuyết, Cây Thông và Ông Già Noel dần dần xuất hiện. Với hoạt động Giáng Sinh An Lành, khi tham gia Kỳ Sĩ sẽ có cơ hội nhận được vô vàn phần quà hấp dẫn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, hạnh phúc bên các chiến hữu.

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 21/12
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/1

Server Kim Quang Điện
Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 23/12
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/1

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Ông Già Noel

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: Sùng Thành - Xi Vưu - Ngọc Hư Cung
Tính chất: 
- Dùng để mua Chuông Noel
- Dùng để Ghép Sách (áp dụng với server 6-7)

Bóng Noel

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: Dùng để trang trí cây thông Noel

Găng Tay Noel

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: Dùng để trang trí cây thông Noel

Chuông Noel

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: Dùng để trang trí cây thông Noel

Ngôi Sao Noel

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1 KNB
Tính chất: Dùng để trang trí cây thông Noel

Hộp Quà Noel

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia trang trí Cây Thông Noel

Thông Vân Sam

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất: 
- Sử dụng tại bản đồ Dã Ngoại tăng 1.5 lần kinh nghiệm Kỹ Năng trong 60 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Thông Bách

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất:
- Sử dụng tại bản đồ Dã Ngoại tăng 2 lần kinh nghiệm Kỹ Năng trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Thông Lá Kim

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất:
- Sử dụng tại bản đồ Dã Ngoại tăng 2 lần Kinh Nghiệm trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Chống Chịu

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất
- Sử dụng tăng 500 Sinh Lực, 180 Phòng Thủ
- Thời gian sử dụng: 60 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Hiểu Biết

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất: 
- Sử dụng tăng 500 Nội Lực, 180 Né Tránh
- Thời gian sử dụng: 60 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Tập Trung

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất: 
- Sử dụng tăng 15% Đánh Tập Trung (với Giáp Sĩ)
- 15% Đánh Tập Trung Ma Pháp (với Đạo Sĩ / Dị Nhân)
- Thời gian sử dụng: 30 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Tấn Công

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất:
- Sử dụng tăng ngẫu nhiên 150 Lôi Sát / 150 Hỏa Sát / 150 Băng Sát / 150 Thổ Sát
- Thời gian sử dụng: 60 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Phòng Ngự

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất
- Sử dụng tăng 10% Tất Cả Kháng Tính, 100 Phòng Ngự, Sinh lực 300
- Thời gian sử dụng: 30 phút
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

Bánh Bích Quy Chỉ Số

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở hộp quà Noel
Tính chất
- Sử dụng tăng ngẫu nhiên 10 điểm Thân Pháp / Ngộ Tính / Sức Mạnh / Thể Chất
- Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 2 lần
- Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi sở hữu vật phẩm

 

Cách Trang Trí Cây Thông Noel:

Di chuyển tới Ông Già Noel, thao tác với Ông Già Noel chọn số lần Trang Trí. Nguyên liệu sẽ tiêu hao dựa trên số lần Trang Trí và nhận được số Hộp Quà tương ứng.

Đối với máy chủ Ngọc Hư Cung - Xi Vưu Mộ - Sùng Thành - Bích Du Cung - Phong Lôi Điện

Trang trí Phần thưởng
1 Bóng Noel + 1 Găng Tay Noel + 1 Chuông + 1 Sao Noel + 3v Bạc 1 Hộp Quà
10 Bóng Noel + 10 Găng Tay Noel + 10 Chuông + 10 Sao Noel + 30v Bạc 10 Hộp Quà
50 Bóng Noell + 50 Găng Tay Noel + 50 Chuông + 50 Sao Noel + 150v Bạc 50 Hộp Quà
100 Bóng Noel + 100 Găng Tay Noel + 100 Chuông + 100 Sao Noel + 300v Bạc 100 Hộp Quà
500 Bóng Noel + 500 Găng Tay Noel + 500 Chuông + 500 Sao Noel + 1500v Bạc 500 Hộp Quà

 

Đối với máy chủ Tiêu Diêu Cung:

Trang trí Phần thưởng
1 Bóng Noel + 1 Găng Tay Noel + 1 Chuông + 1 Sao Noel + 1v Bạc 1 Hộp Quà
10 Bóng Noel + 10 Găng Tay Noel + 10 Chuông + 10 Sao Noel + 10v Bạc 10 Hộp Quà
50 Bóng Noell + 50 Găng Tay Noel + 50 Chuông + 50 Sao Noel + 50v Bạc 50 Hộp Quà
100 Bóng Noel + 100 Găng Tay Noel + 100 Chuông + 100 Sao Noel + 100v Bạc 100 Hộp Quà
500 Bóng Noel + 500 Găng Tay Noel + 500 Chuông + 500 Sao Noel + 500v Bạc 500 Hộp Quà

 

Đối với máy chủ Kim Quang Điện:

Trang trí Phần thưởng
1 Bóng Noel + 1 Găng Tay Noel + 1 Chuông + 1 Sao Noel + 5000 Bạc 1 Hộp Quà
10 Bóng Noel + 10 Găng Tay Noel + 10 Chuông + 10 Sao Noel + 5v Bạc 10 Hộp Quà
50 Bóng Noell + 50 Găng Tay Noel + 50 Chuông + 50 Sao Noel + 25v Bạc 50 Hộp Quà
100 Bóng Noel + 100 Găng Tay Noel + 100 Chuông + 100 Sao Noel + 50v Bạc 100 Hộp Quà
500 Bóng Noel + 500 Găng Tay Noel + 500 Chuông + 500 Sao Noel + 250v Bạc 500 Hộp Quà

 

Công Thức Ghép Sách Server 6-7:

Tên

Công thức

Thành công

Tỉ lệ thành công

Tỉ lệ gia tăng tối đa

Thất bại

Mảnh Sách (Sơ)

2x - 3x
 Mảnh 

Nhận Sách Kỹ Năng đã chọn 10% 20% Tiêu hao nguyên liệu

Mảnh Sách (Trung)

2x - 3x
Mảnh 

8% 16%

Mảnh Sách (Cao)

2x - 3x 
Mảnh 

6% 12%

Mảnh Sách (Tuyệt)

2x - 3x 
Mảnh 

4% 8%

 

Phần Thưởng:

Máy chủ Ngọc Hư Cung - Sùng Thành Doanh - Xi Vưu Mộ - Phong Lôi Điện - Bích Du Cung: khi mở Hộp Quà Noel, Kỳ Sĩ ngẫu nhiên nhận được 300.000 Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây

3000 Bạc 5000 Bạc
7000 Bạc 12.000 Bạc
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Tha Sơn Thạch
Thông Vân Sam Thông Bách
Thông Lá Kim Lệnh Bài Thần Tướng
Bánh Bích Quy Chống Chịu Bánh Bích Quy Tập Trung
Bánh Bích Quy Hiểu Biết Bánh Bích Quy Phòng Thủ
Bánh Bích Quy Tấn Công Bánh Bích Quy Chỉ Số
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Bột Nội Đơn Đồng Thau
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Trứng Linh Sủng - Na Tra Trứng Linh Sủng - Lý Tịnh
Lễ Bao Danh Vọng Quốc Chiến Lệnh
Rương Noel

 

Máy chủ Tiêu Diêu Cung: khi mở Hộp Quà Noel, Kỳ Sĩ ngẫu nhiên nhận được 50.000 Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây

3000 Bạc 5000 Bạc
7000 Bạc 12.000 Bạc
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Tha Sơn Thạch
Thông Vân Sam Thông Bách
Thông Lá Kim Lệnh Bài Thần Tướng
Bánh Bích Quy Chống Chịu Bánh Bích Quy Tập Trung
Bánh Bích Quy Hiểu Biết Bánh Bích Quy Phòng Thủ
Bánh Bích Quy Tấn Công Bánh Bích Quy Chỉ Số
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Bột Nội Đơn Đồng Thau
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Mảnh Sách Kỹ Năng (Sơ) Mảnh Sách Kỹ Năng (Trung)
Mảnh Sách Kỹ Năng (Cao)  Mảnh Sách Kỹ Năng (Tuyệt)
Trứng Linh Sủng - Na Tra Trứng Linh Sủng - Lý Tịnh
Quốc Chiến Lệnh Mảnh Sách Chư Hầu
Rương Noel

 

Máy chủ Kim Quang Điện: khi mở Hộp Quà Noel, Kỳ Sĩ ngẫu nhiên nhận được 50.000 Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây

1000 Bạc  
3000 Bạc 5000 Bạc
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Tha Sơn Thạch
Thông Vân Sam Thông Bách
Thông Lá Kim Lệnh Bài Thần Tướng
Bánh Bích Quy Chống Chịu Bánh Bích Quy Tập Trung
Bánh Bích Quy Hiểu Biết Bánh Bích Quy Phòng Thủ
Bánh Bích Quy Tấn Công Bánh Bích Quy Chỉ Số
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Bột Nội Đơn Đồng Thau
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Mảnh Sách Kỹ Năng (Sơ) Mảnh Sách Kỹ Năng (Trung)
Mảnh Sách Kỹ Năng (Cao)  Mảnh Sách Kỹ Năng (Tuyệt)
Trứng Linh Sủng - Na Tra Trứng Linh Sủng - Lý Tịnh
Quốc Chiến Lệnh Mảnh Sách Chư Hầu
Rương Noel

 

* Lưu ý
- Số lượng Hộp Quà Noel tối đa có thể sử dụng là 5000.
- Mở Rương Noel sẽ ngẫu nhiên nhận Trang Bị - Vũ Khí cấp 80 - 90, 5 - 6 dòng thuộc tính
Vũ Khí: Cố định 1 dòng Xuất Chiêu random