logo 18

➻ Khai Mở Máy Chủ Mới: Tiêu Diêu Cung

➻ Thời Gian: 10h Ngày 03/11/2023

➻ Giftcode Tân Thủ: PHONGVUONGADNX

 

Đua Top Cấp Độ:

Phần thưởng: Top 3 người chơi có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng từ NPH
Top 1: 
- Sách kỹ năng tự chọn 7x trở xuống
- 2000 vạn Bạc 
- Mảnh Hồng Thủy Tinh x 50
- Danh hiệu Nhật Nguyệt Chân Nhân
Top 2: 
- Sách kỹ năng tự chọn 6x trở xuống
- 1000 vạn Bạc 
- Mảnh Hồng Thủy Tinh x 30
- Danh hiệu Truy Nguyệt
Top 3: 
- Sách kỹ năng tự chọn 6x trở xuống
- 500 vạn Bạc 
- Mảnh Hồng Thủy Tinh x 20
- Danh hiệu Trục Nhật 

 

Đua Top Công Lực: 

Phần thưởng: Top 3 người chơi có công lực cao nhất sẽ nhận được phần thưởng từ NPH
Top 1: 
- Sách kỹ năng tự chọn 7x trở xuống
- 2000 vạn Bạc 
- Mảnh Lam Thủy Tinh x 30
- Pháp Bảo 7x hiếm hoặc Pháp Bảo 5x hiếm 
- Danh hiệu Chiến Thần Tam Giới
Top 2: 
- Sách kỹ năng tự chọn 6x trở xuống
- 1000 vạn Bạc 
- Mảnh Lam Thủy Tinh x 20
- Pháp Bảo 5x hiếm 
- Danh hiệu Thiên Kiêu 
Top3: 
- Sách kỹ năng tự chọn 6x trở xuống
- 500 vạn Bạc 
- Mảnh Lam Thủy Tinh x 10 
- Pháp Bảo 5x hiếm
- Danh hiệu Uy Chấn 

Lưu ý:
- Thời gian diễn ra của 2 sự kiện sẽ là 14 ngày
- Tất cả vật phẩm phần thưởng đều "khóa" không thể giao dịch.
- Chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng (top Công Lực hoặc top Cấp Độ) nếu đạt nhiều thứ hạng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
>>Fanpage: https://www.facebook.com/pvadnxmobile
>>Kênh trung tâm hỗ trợ khách hàng: https://support.adnx.vn/