logo 18

Bảo Vật Tiên Giới thất lạc khắp nơi, cũng vì thế mà rơi vào tay kẻ xấu nhiều vô kể. Cùng tham gia Đấu Giá để đoạt lại những Báu Vật ẩn chứa sức mạnh xẻ núi vá trời

 

NPC liên quan:

NPC Mô tả

Chủ Đấu Giá

Vị Trí: Triều Ca (58,37)
Nguồn gốc: Xuất hiện tại Triều Ca vào mỗi phiên Đấu Giá 
Tính chất: Nhận giá thầu từ người chơi.

Thư Ký Đấu Giá

Vị Trí: Triều Ca (56,36)
Nguồn gốc: Xuất hiện tại Triều Ca vào mỗi phiên Đấu Giá 
Tính chất: Nhận vật phẩm khi Đấu Giá thành công.

 

Quy Tắc Đấu Giá và Các Bước Đấu Giá:

Các bước thực hiện Đấu Giá:

Thời gian

Mở Đấu Giá: 0h00
Kết Thúc Đấu Giá: 23h59

Vé Đấu Giá

Đối thoại với NPC Chủ Đấu Giá, dùng KNB để mua vé Đấu Giá trên Bách Bảo Các (hoặc nhận khi sử dụng 5000 Event trước đó)

Đặt Thầu

Lần đầu chọn Vật Phẩm Đấu Giá cần nộp số KNB tương ứng với mức tối thiểu của Vật Phẩm đó.

Đấu Giá

Tiếp tục nộp KNB để tiến hành Đấu Giá. Cứ mỗi 1 KNB tương ứng với 1 Điểm Đấu Giá.

Nhận Thưởng

Khi kết thúc đấu giá, hiển thị công bố kết quả sự kiện trên toàn server. 

Đối với Kỳ Sĩ Trúng Giải

- Nhận kết quả công bố đính kèm tên Kỳ Sĩ.
- Tiêu hao toàn bộ số KNB đấu giá

Đối với Kỳ Sĩ không Trúng Giải

- Sẽ nhận lại số KNB = Số điểm đấu giá sau khi khấu trừ 2% phí tham gia Đấu Giá.
- Phần trả lại sẽ được làm tròn với bội số >0.5
Ví dụ: Kỳ Sĩ đã đấu giá với 1000 điểm Đấu Giá (1000 KNB) sau khi không trúng giải, nhận về 980 KNB.
- Nhận được Phần Thưởng bảo lãnh khi kết thúc đấu giá

Với trường hợp hai Kỳ Sĩ có cùng mức điểm đấu giá, Kỳ Sĩ thắng giải sẽ là Kỳ Sĩ đặt mức đấu giá trước

Phần thưởng: Phần thưởng nhận đối với Kỳ Sĩ chiến thắng Đấu Giá khi đạt các Mốc Đấu Giá sau. Quý Kỳ Sĩ chỉ được lựa chọn 1 Mốc và có thể chọn Mốc thấp hơn.