logo 18

Sau khi Tịnh Hóa Linh Thú thành công, Kỳ Sĩ có thể sử dụng các loại Nội Đơn để Linh Sủng học được kỹ năng theo hệ phái của mình. Linh Sủng sau khi học được kỹ năng từ Nội Đơn sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho Chủ Nhân.
Ví dụ: Kỹ năng Khuynh Thành của Kỳ Sĩ đang ở mức 12, sau khi được ép Nội Đơn có thể tăng 1 cấp: Khuynh Thành cấp 12(+1). Tối đa có thể lên tới 4 cấp

 

Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Bột Nội Đơn

Nguồn gốc: Rơi tại hệ thống Boss Tinh Tú
Chức năng: Dùng để ghép Nội Đơn Thấp

Nội Đơn Thấp

Nguồn gốc: Rơi tại Boss Tinh Tú
Chức năng:
- Dùng để ghép Nội Đơn Trung
- Giám định nhận Nội Đơn Kỹ Năng ngẫu nhiên từ cấp 1 - cấp 30

Nội Đơn Trung

Nguồn gốc: Rơi tại Boss Tinh Tú
Chức năng:
- Dùng để ghép Nội Đơn Trung
- Giám định nhận Nội Đơn Kỹ Năng ngẫu nhiên từ cấp 31 - cấp 60

Nội Đơn Cao

Nguồn gốc: Rơi tại Boss Tinh Tú
Chức năng:
- Dùng để ghép Nội Đơn Trung
- Giám định nhận Nội Đơn Kỹ Năng ngẫu nhiên từ cấp 61 - cấp 90s

Hắc Hoàn

Nguồn gốc: Rơi tại hệ thống Boss Hoàng Kim - Boss Tinh Tú Độ Kiếp - Thông Thiên Vạn Tiên Trận 
Chức năng:
Dùng để mài Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử - Tây Kỳ (53,59)

Tốn Phong Hoàn

Nguồn gốc
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử 
- Chế tại Kỹ Năng Sống - Nấu Ăn
Chức năng:
- Dùng để ghép Tốn Phong Hoàn Tinh Chế
- Dùng để nuôi Linh Sủng tịnh hóa bằng Tốn Phong Hoàn Tinh Chế

Cấn Thổ Hoàn

Nguồn gốc: 
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử 
- Chế tại Kỹ Năng Sống - Nấu Ăn 
Chức năng:
- Dùng để ghép Cấn Thổ Hoàn Tinh Chế
- Dùng để nuôi Linh Sủng tịnh hóa bằng Cấn Thổ Hoàn Tinh Chế

Ly Hỏa Hoàn

Nguồn gốc
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử 
- Chế tại Kỹ Năng Sống - Nấu Ăn
Chức năng:
- Dùng để ghép Ly Hỏa Hoàn Tinh Chế
- Dùng để nuôi Linh Sủng tịnh hóa bằng Ly Hỏa Hoàn Tinh Chế

Phá Thủy Hoàn

Nguồn gốc
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử 
- Chế tại Kỹ Năng Sống - Nấu Ăn 
Chức năng:
- Dùng để ghép Phá Thủy Hoàn Tinh Chế
- Dùng để nuôi Linh Sủng tịnh hóa bằng Phá Thủy Hoàn Tinh Chế

Tốn Phong Hoàn Tinh Chế         

Nguồn gốc:
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử
- Chế thức ăn tại Giao Giao Tiên Tử
Chức năng: Dùng tham gia Tịnh Hóa Linh Thú

Cấn Thổ Hoàn Tinh Chế

Nguồn gốc: 
- Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử
- Chế thức ăn tại Giao Giao Tiên Tử
Chức năng:
Dùng tham gia Tịnh Hóa Linh Thú

Ly Hỏa Hoàn Tinh Chế

Nguồn gốc: 
Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử 
Chế thức ăn tại Giao Giao Tiên Tử
Chức năng:
Dùng tham gia Tịnh Hóa Linh Thú

Phá Thủy Hoàn Tinh Chế

Nguồn gốc: 
Ghép bằng 10 Hắc Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử
Chế thức ăn tại Giao Giao Tiên Tử
Chức năng:
Dùng tham gia Tịnh Hóa Linh Thú

 

Công Thức:

Kỳ sĩ có thể tiến hành ghép Nội Đơn tại NPC Xích Tùng Tử - Diêu Trì:

Công thức  Thành công Thất bại
5 Bột Nội Đơn Nhận 1 Nội Đơn (Thấp) Mất hết nguyên liệu
5 Nội Đơn (Thấp)  Nhận 1 Nội Đơn (Trung)
5 Nội Đơn (Trung)  Nhận 1 Nội Đơn (Cao)

Để có được Hoàn thường, kỳ sĩ có thể chế tại kỹ năng Nấu Ăn tại Kỹ Năng Sống:

Công thức Thành công
Thịt Cá Diếc + Phong Lệ Tinh Hoa Tốn Phong Hoàn
Thịt Cá Diếc + Tinh Hoa Hỏa Chi Linh Ly Hỏa Hoàn
Thịt Hồng Lý + Tinh Hoa Địa Chi Tâm Cấn Thổ Hoàn
Thịt Hồng Lý + Tinh Hoa Thủy Chi Hồn Phá Thủy Hoàn

 

Giám Định Nội Đơn:

Bước 1: Thao tác với Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ. Chọn Nội Đan Linh Sủng

Bước 2: Chọn Giám Định Nội Đan

Bước 3: Tại bảng Thông Tin, lựa chọn Nội Đan muốn Giám Định

Bước 4: Sau khi lựa chọn Nội Đơn để giám định, hệ thống sẽ hiển thị số Bạc tiêu hao dựa trên phẩm chất của Nội Đơn.

Sau khi Giám Định, tùy vào Phẩm Chất của Nội Đơn mà Kỳ Sĩ có thể nhận được Nội Đơn Kỹ Năng theo bảng sau: 

Nội Đơn Kỹ Năng
Nội Đơn (Thấp) Nội Đơn - Chưởng Tâm Lôi Nội Đơn - Lăng Ba Vi Bộ
Nội Đơn - Lưu Tinh Thạch Nội Đơn - Khai Sơn Trảm
Nội Đơn - Băng Tuyết Đạn Nội Đơn - Hồi Phong Trảm
Nội Đơn - Tích Lịch Hỏa Nội Đơn - Điện Quang Trảm
Nội Đơn - Tinh Thông Lôi Hệ Nội Đơn - Kim Cang Chú
Nội Đơn - Thiên Phong Địa Nhẫn Nội Đơn - Thôi Thân Chú
Nội Đơn - Băng Cơ Tuyết Cốt Nội Đơn - Bổ Tâm Chú
Nội Đơn - Phong Lâm Hỏa Sơn Nội Đơn - Lực Sĩ Tế
Nội Đơn - Hạn Địa Lôi Nội Đơn - Trường Cung Tế
Nội Đơn - Tế Huyết Trảm Nội Đơn - Thiên Vũ Tế
Nội Đơn (Trung) Nội Đơn - Tinh Thông Thổ Hệ Nội Đơn - Tinh Thông Trường Đao
Nội Đơn - Thiết Mã Băng Qua Nội Đơn - Tam Đầu Lục Thủ
Nội Đơn - Tinh Thông Hỏa Hệ Nội Đơn - Huyền Băng Trảm
Nội Đơn - Phong Vân Lôi Động Nội Đơn - Cường Công Chú
Nội Đơn - Ngũ Nhạc Triều Tông Nội Đơn - Phá Giáp Chú
Nội Đơn - Tinh Thông Băng Hệ Nội Đơn - Bồ Đề Chú
Nội Đơn - Thập Phương Liệt Hỏa Nội Đơn - Liên Nỗ Tế
Nội Đơn - Hoành Không Trảm Nội Đơn - Hỏa Lôi Tế
Nội Đơn - Tinh Thông Đoản Đao Nội Đơn - Toái Cốt Tế
Nội Đơn (Cao) Nội Đơn - Lôi Phong Giáp Nội Đơn - Thuần Dương Hộ Thể
Nội Đơn - Thiên Băng Địa Liệt Nội Đơn - Thiên Quân Trảm
Nội Đơn - Băng Phong Bạo Nội Đơn - Khuynh Thành Nhất Kích
Nội Đơn - Chúc Dung Chân Khí Nội Đơn - Trảm Tâm Chú
Nội Đơn - Lôi Động Cửu Thiên Nội Đơn - Tật Phong Chú
Nội Đơn - Huyền Nữ Bổ Thiên Nội Đơn - Vạn Cốt Toàn Khô
Nội Đơn - Băng Phong Vạn Lý Nội Đơn - Lưu Tinh Tế
Nội Đơn - Tam Muội Chân Hỏa Nội Đơn - Truy Hồn Tế
Nội Đơn - Hỏa Quang Trảm Nội Đơn - Phong Quyển Tàn Vân
Nội Đơn - Lạc Địa Trảm Nội Đơn - Liên Hoàn Trảm

 

Hướng Dẫn Nội Đơn Kỹ Năng:

Bước 1: Sau khi hoàn tất Tịnh Hóa, Kỳ Sĩ thao tác vào ô trống tại Phân Thân Kỹ Năng của Linh Sủng

Bước 2: Sau khi thao tác, hệ thống sẽ hiển thị danh sách Kỹ Năng theo Hệ Phái

Bước 3: Nếu thu thập đủ nguyên liệu, Kỳ Sĩ có thể tiến hành Nội Đơn Kỹ Năng cho Linh Sủng.

Lưu ý: Nội đơn có tỷ lệ thất bại, vì thế hãy sử dụng Phi Thăng Ngưng Lộ tại Bách Bảo Các để gia tăng khả năng thành công.

Bước 4: Sau khi Nội Đơn kỹ năng thành công, Linh Sủng nhận được Kỹ Năng tương ứng

Bước 5: Kỹ năng được Nội Đơn sẽ tăng thêm một cấp giới hạn (Tam Muội Chân Hỏa cấp 12+1)