logo 18

Thần Tướng được Sứ Giả phái xuống để mở đường tới Tiên Ma Giới, đồng thời thu hút những Kỳ Sĩ có năng lực cao để dẫn đường. Sở hữu Thần Tướng để mở ra sức mạnh vô cùng to lớn, giúp chặng đường chinh phục Tam Giới ngày càng thuận lợi.

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Thần Tướng Sứ Giả

Nguồn gốc: Diêu Trì (40,27)
Chức năng: 
- Nhận nhiệm vụ / Ủy thác Thần Tướng
- Kiểm tra thông tin Thần Tướng
- Chiêu mộ Thần Tướng

Lệnh Bài Thần Tướng

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ các túi Event
Chứng năng: Nguyên liệu nhận Thần Tướng tại NPC Sứ Giả Thần Tướng - Diêu Trì

Thần Tướng Dụ Lệnh

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên từ các túi Event hoặc bày bán trên Bách Bảo Các
Chứng năng: Nguyên liệu nhận Thần Tướng tại NPC Sứ Giả Thần Tướng - Diêu Trì

 

Cách Nhận Thần Tướng:

Bước 1: Tới gặp NPC Thần Tướng Sứ Giả tại Diêu Trì

Bước 2: Thao tác nói chuyện với NPC click chọn “Chiêu Mộ Thần Tướng”
Với mỗi Thần Tướng, Kỳ Sĩ sẽ cần thu thập những nguyên liệu đặc biệt nhất định.

Thần Tướng Ma Hồng Lễ: 100 Vạn Bạc + 1 Càn Khôn Khuyên +1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Phong Hỏa Luân + 100 Lệnh Bài Thần Tướng
Thần Tướng Ma Lễ Hải: 300 Vạn + 3 Pháp Bảo Tinh Hoa + 150 Lệnh Bài Thần Tướng
Thần Tướng Ma Lễ Thanh: 300 Vạn + 3 Pháp Bảo Tinh Hoa + 300 Lệnh Bài Thần Tướng
Thần Tướng Ma Lễ Thọ: 300 Vạn + 3 Pháp Bảo Tinh Hoa + 450 Lệnh Bài Thần Tướng

➤ Sau khi nhận thành công Thần Tướng, Kỳ Sĩ có thể ủy thác nhiệm vụ Tuần Hoàn và Kho Báu cho Thần Tướng tại “Nhiệm Vụ Thần Tướng”

➤ Tiến hành lựa chọn Thần Tướng đang rảnh rỗi để ủy thác thực hiện nhiệm vụ. Với việc ủy thác, một vài nhiệm vụ sẽ yêu cầu Kỳ Sĩ cần có những vật phẩm đặc biệt. 

➤ Sau khi tiến hành Ủy Thác, Kỳ Sĩ hoàn toàn có thể thực hiện những nhiệm vụ khác trong thời gian chờ đợi.

Tính năng Thần Tướng cực kì phù hợp dành cho Kỳ Sĩ bận rộn, không có thời gian thực hiện nhiệm vụ Tuần Hoàn.
Hy vọng tính năng này sẽ mang đến trợ thủ đắc lực giúp Kỳ Sĩ trong quá trình hành tẩu trong giới Phong Vương.