logo 18

Nhằm tri ân những Kỳ Sĩ đã hoạt động tích cực trong thời gian diễn ra sự kiện, vật phẩm Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mang lại cho Kỳ Sĩ những phần quà hấp dẫn và đáng mong chờ. Với mỗi Sự Kiện, cần một số thẻ Tích Lũy Sự Kiện nhất định mới có thể mở Hộp Tích Lũy.
✢ Cần sử dụng: 15 Thẻ Tích Lũy để mở 1 Hộp Tích Lũy Sự Kiện.

Danh Sách Vật Phẩm Hộp Tích Lũy:

Bạc (3 Vạn - 5 Vạn - 7 Vạn) Tha Sơn Thạch  
Trang Nguyên Sơ Trang Nguyên Mảnh
Trang Nguyên Cao Trang Nguyên Tinh
Pháp Nguyên Sơ Pháp Nguyên Mảnh
Pháp Nguyên Cao Pháp Nguyên Tinh
Khí Nguyên Sơ Khí Nguyên Mảnh
Khí Nguyên Cao Khí Nguyên Tinh
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Trang Bị Lục 2x
Trang Bị Lục 4x Trang Bị Lục 6x
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Bá Lạc Nhãn 10 Bá Lạc Nhãn 11
Bá Lạc Nhãn 12 Bá Lạc Nhãn 13
Di Ngoại Phù Liễu Mộc
Chỉ Nhân Mộc Nhân
Lục Tùng Thạch Lục Tùng Thạch Cao Cấp
Lục Tùng Thạch Đặc Biệt

 

Shop Tích Lũy Tháng:

Vật phẩm HSD Thẻ Tích Lũy
500.000 EXP   7
Hỏa Nguyên   25
Mộc Nguyên   25
Thủy Nguyên   25
Pháp Nguyên   25
Thú Cưỡi 9x (5 dòng ngẫu nhiên) 3 ngày 20
5 ngày 25
7 ngày 35
15 ngày 50
30 ngày 175
Long Ấn (theo hệ phái) 15 ngày 50
Biến Thân Dương Tiễn 15 ngày 10
Hộp Quà Thiếu Nhi 15 ngày 75
Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt  15 ngày 125

 

Hình ảnh Tính chất

Hộp Quà Thiếu Nhi

Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 80-90 sở hữu 5-6 dòng thuộc tính. 
Cố định 1 dòng Xuất Chiêu

Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt

Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 100 sở hữu 5-6 dòng thuộc tính. 
Cố định 1 dòng Xuất Chiêu