logo 18

Linh Sủng là Tinh Linh Đất Trời tạo thành, mỗi Linh Sủng đều có sứ mệnh giúp đỡ chủ nhân trong hành trình bôn ba Tam Giới. Nhờ vào Tịnh Hóa Linh Thú, Linh Sủng cũng có thể được coi như đã trùng sinh, gia tăng sức mạnh, trở thành Sủng Vật mà ai ai cũng hằng mong ước có được.

 

NPC và Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Mô tả

Thầy Tướng Số

Vị Trí: Tây Kỳ (53,60)
Chức Năng
- Thao Tác Linh Sủng
- Giám Định Nội Đơn
- Đổi Màu Linh Sủng

Giao Giao Tiên Tử

Vị Trí: Tây Kỳ (54,59)
Chức Năng: Tinh Chế Thức Ăn

Hóa Linh Tán

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các
Chức năng: Dùng để cải biến tư chất Linh Sủng
Giá: 300 KNB

Thiên Tiên Quả

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các
Chức năng: Dùng để cải biến tư chất Linh Sủng
Giá: 100 KNB

Tịnh Hóa Đơn

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các
Chức năng: Dùng để tăng điểm Tịnh Hóa cho Linh Sủng
Giá: 5 KNB
Giới hạn: 1 ngày sử dụng 5 lần

Hắc Hoàn

Nguồn gốc: Rơi tại Boss Tinh Tú Độ Kiếp
Chức năng: Dùng để mài Hoàn tại NPC Giao Giao Tiên Tử

 

Các loại Linh Sủng:

Linh Sủng Mô Tả

Tinh Minh Hồ

Thuộc tính có ưu thế về Ngộ Tính

Đậu Đậu Quy

Thuộc tính có ưu thế về Thể Chất

Tra Tra Điểu

Thuộc tính có ưu thế về Thân Pháp

Biến Sắc Long

Thuộc tính có ưu thế về Sức Mạnh

 

Tịnh hóa Linh Thú:

 Điều Kiện Tham Gia:
- Đã kích hoạt nhiệm vụ Linh Sủng Chi Nguyên
- Điểm Linh Lực của Linh Thú đạt 300

Cách Thức Tịnh Hóa:

Bước 1: Tới gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ

Bước 2: Nhấn chọn “Thao Tác Linh Sủng

Bước 3: Nhấn chọn “Linh Sủng Tịnh Hóa”

Kỳ Sĩ có thể chọn các hình thức Tịnh Hóa cho Linh Sủng của mình

Nguyên Liệu Thành Phẩm
10 Phá Thủy Hoàn (Tinh Chế)
2000 Vạn
3 Hóa Linh Tán
Linh Sủng có ưu thế về Ngộ Tính
10 Cấn Thổ Hoàn (Tinh Chế)
2000 Vạn
3 Hóa Linh Tán
Linh Sủng có ưu thế về Thể Chất
10 Ly Hỏa Hoàn (Tinh Chế)
2000 Vạn
3 Hóa Linh Tán
Linh Sủng có ưu thế về Sức Mạnh
10 Tốn Phong Hoàn (Tinh Chế)
2000 Vạn
3 Hóa Linh Tán
Linh Sủng có ưu thế về Thân Pháp

*) Điểm thuộc tính của Linh Sủng sẽ được phân bổ ngẫu nhiên dựa theo ưu thế mà Quý Kỳ Sĩ lựa chọn

Bước 4: Sau khi hoàn tất Tịnh Hóa Linh Thú, điểm thuộc tính sẽ được cộng thẳng vào nhân vật.

 

Tư chất Linh Thú:

Sau khi hoàn tất quá trình Tịnh Hóa Linh Thú, Linh Sủng của Kỳ Sĩ sẽ nhận được phẩm chất nhất định. Các cấp độ phẩm chất từ thấp tới cao được chia như sau: Phổ Thông , Ưu Tú, Kiệt Xuất, Trác Việt, Hoàn Mỹ.
Điểm Tư Chất có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với quá trình tăng trưởng của Linh Sủng sau này. Điểm Tư Chất càng tốt, khả năng tăng trưởng của Linh Sủng càng lớn.

Bước 1: Tới gặp NPC Thầy Tướng Số tại Tây Kỳ (53,60)

Bước 2: Nhấn chọn “Thao Tác Linh Sủng

Bước 3: Nhấn chọn “Cải Biến Tư Chất

Bước 4: Chọn Linh Sủng mà Kỳ Sĩ muốn thực hiện “Cải Biến Tư Chất
Để Cải Biến Tư Chất tiêu hao:

- 1 Thiên Tiên Quả: Bán tại Bách Bảo Các hoặc tốn 100 KNB
- 1000 Vạn

Cải biến thành công: Linh Sủng tăng ngẫu nhiên điểm Tư Chất
Cải biến thất bại: Linh Sủng giảm ngẫu nhiên điểm Tư Chất

Điểm Tư Chất được chia như sau: 

Từ 1-25 điểm: Tư chất Phổ Thông
Từ 26-50 điểm: Tư chất Ưu Tú
Từ 51-75 điểm: Tư chất Kiệt Xuất
Từ 76-99 điểm: Tư chất Trác Tuyệt
100 điểm: Tư chất Hoàn Mỹ

 

Thức ăn Linh Thú:

Linh Sủng sau khi được Tịnh Hóa cần nuôi dưỡng theo thức ăn đặc biệt. Mỗi ngày, Kỳ Sĩ sẽ có số lần nhất định để cho ăn nhằm tăng chỉ số cho Linh Sủng.

Linh Sủng Thức Ăn
Thiên về Ngộ Tính Phá Thủy Hoàn (Tinh Chế)
Phá Thủy Thất Tinh Hoàn (Tinh Chế)
Thiên về Thân Pháp Tốn Phong Hoàn (Tinh Chế)
Tốn Phong Bát Vận Hoàn (Tinh Chế)
Thiên về Sức Mạnh Ly Hỏa Hoàn (Tinh Chế)
Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn (Tinh Chế)
Thiên về Thể Chất Cấn Thổ Hoàn (Tinh Chế)
Cấn Thổ Thập Phương Hoàn (Tinh Chế)

 

Công thức - Tinh chế Thức Ăn Linh Sủng:

Tinh chế Thức Ăn Linh Sủng:

Bước 1: Tới gặp NPC Giao Giao Tiên Tử - Tây Kỳ (57,60)

Bước 2: Nhấn chọn “Tinh Chế Thức Ăn

Bước 3: Lựa chọn Thức Ăn cần tinh chế

Công Thức:

Nguyên liệu Thành công Thất bại
5 Phá Thủy Hoàn + 200 Vạn Phá Thủy Hoàn (Tinh Chế) Mất nguyên liệu
5 Phá Thủy Thất Tinh Hoàn + 300 Vạn Phá Thủy Thất Tinh Hoàn (Tinh Chế)
5 Cấn Thổ Hoàn + 200 Vạn Cấn Thổ Hoàn (Tinh Chế)
5 Cấn Thổ Thập Phương Hoàn + 300 Vạn Cấn Thổ Thập Phương Hoàn (Tinh Chế)
5 Ly Hỏa Hoàn + 200 Vạn Ly Hỏa Hoàn (Tinh Chế)
5 Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn + 300 Vạn Ly Hỏa Cửu Phong Hoàn (Tinh Chế)
5 Tốn Phong Hoàn + 200 Vạn Tốn Phong Hoàn (Tinh Chế)
5 Tốn Phong Bát Vận Hoàn + 300 Vạn Tốn Phong Bát Vận Hoàn (Tinh Chế)

Cách Cho Ăn

Bước 1: Để cho ăn , Kỳ Sĩ tiến hành thao tác với Bảng Linh Sủng

Bước 2: Ở giao diện Linh Sủng, chọn vào ô thức ăn để lựa chọn vật phẩm cho ăn


 

Lưu ý: 
- Khi cho ăn thành công:  Linh Sủng có thể tăng 1 điểm Tịnh Hóa hoặc ngẫu nhiên điểm Thuộc Tính
- Khi cho ăn thất bại: Linh Sủng sẽ không nhận được gì
- Giới hạn mỗi lần cho ăn trong một ngày là 5 lần

 

Tịnh Hóa Thứ Cấp (Tịnh Hóa lần 2)

Để tiến hành Tịnh Hóa lần 2, Kỳ Sĩ cần phải có Linh Sủng đạt những yêu cầu sau: 
- Đạt đủ 300 điểm Tịnh Hóa 
- Tổ đội với một Kỳ Sĩ có Linh Sủng giống Cái, nếu Linh Sủng của bạn là giống Đực
- Cả 2 Linh Sủng cần đạt 300 điểm Tịnh Hóa

Tới gặp NPC Thầy Tướng Số - Tây Kỳ để tiến hành Tịnh Hóa Lần 2, sau khi Tịnh Hóa lần 2 cả 2 Linh Sủng sẽ mở được ô kỹ năng thứ 4 cho Linh Sủng.