logo 18

Ba Thủ Lĩnh Tinh Tú Độ Kiếp thống lĩnh 28 Đại Yêu Ma hạ giới mưu hại bách tính. Sự tình diễn ra, Kỳ Sĩ dù thuộc phe Thương - Chu, Tiên Giới hay Nhân Giới cũng đều không thể nhắm mắt cho qua.
Khi tham gia tiêu diệt ba Thủ Tĩnh Tinh Tú cùng bè lũ, Quý Kỳ Sĩ có cơ hội nhận được vô cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt là những viên Nội Đơn vô cùng trân quý. Có thể giúp Linh Sủng học được Kỹ Năng mạnh mẽ sau khi tham gia Tịnh Hóa Linh Thú.
 

Các loại Quái Vật:

Chỉ sau khi tiêu diệt hoàn toàn 28 Đại Yêu Ma, 3 Thủ Lĩnh Tinh Tú Độ Kiếp: Thái Vi Viên - Sứ Linh Hư, Thái Vi Viên - Sứ Linh Không Thiên Thị Viên - Sứ Linh Phá mới xuất hiện.

  

Danh sách 28 Đại Yêu Ma:

Boss Bản đồ
Ngưu Kim Ngưu Tuyệt Long Lĩnh
Vị Thổ Trĩ Sa Mạc Thổ Thành
Để Thổ Hạc Sa Mạc Phong Thần
Liễu Thổ Chương Sa Mạc Lục Châu
Nữ Thổ Bức Sa Mạc Chết
Chấn Thủy Dẫn Đáy Biển Đông Hải
Bích Thủy Du Đông Hải Hải Câu
Toán Thủy Báo Đông Hải Long Vực
Sâm Thủy Viên Đông Hải Long Uyên
Tuy Hỏa Hầu Hiên Viên Động Tầng 2
Thất Hỏa Trư Hiên Viên Động Tầng 3
Dực Hỏa Xà Hiên Viên Động Tầng 4
Vĩ Hỏa Hổ Hiên Viên Động Tầng 5
Đấu Mộc Trãi Băng Xuyên Tuyết Cốc
Giác Mộc Giao Đại Phong Băng Xuyên
Tĩnh Mộc Ngạn Đại Trạch Băng Xuyên
Khuê Mộc Lang Băng Xuyên Cực
Tinh Nhật Mã Bích Du Cung Tầng 1 
Mão Nhật Kê Bích Du Cung Tầng 2
Hư Nhật Thử Bích Du Cung Tầng 3
Phòng Nhật Thố Bích Du Cung Tầng 4 
Nguy Nguyệt Yến Khổn Tiên Cung Tầng 1
Hoa Nguyệt Ô Khổn Tiên Cung Tầng 2
Trương Nguyệt Lộc Khổn Tiên Cung Tầng 3
Tâm Nguyệt Hồ Khổn Tiên Cung Tầng 4
Quỷ Kim Dương Đông Doanh Đảo
Kháng Kim Long Vân Long Đảo
Lâu Kim Cẩu Bồng Lai Đảo
Thái Vi Viên - Sứ Linh Hư Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Tử Vi Viên - Sứ Linh Không Bích Du Tầng 5
Thiên Thị Viên - Sứ Linh Phá Khổn Tiên Cung Tầng 5

 

Hướng Dẫn: 

Bước 1: Kỳ Sĩ tiêu diệt Quái Vật tại 1 trong những bản đồ xuất hiện Đại Yêu Ma, đến mức độ nhất định sẽ khiến Đại Yêu Ma trấn thủ tại bản đồ đó xuất hiện.
Quý Kỳ Sĩ có thể tiến hành kiểm tra tiến độ tại NPC Đại Phu

Bước 2: Khi thanh tiến trình đạt 100%, Đại Yêu Ma sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ kèm với thông báo. 
Kỳ Sĩ cần tiêu diệt quái vật này và nhận thưởng

Bước 3: Sau khi 28 Quái Vật tại các bản đồ trên bị tiêu diệt, 3 Thủ Lĩnh Tinh Tú Độ Kiếp sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ chúng trấn thủ.

 

Phần Thưởng:

Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 7x Phi Thăng Ngưng Lộ
Nội Đơn Thấp Nội Đơn Trung
Nội Đơn Cao Bột Nội Đơn