logo 18

Hướng dẫn nhận Trang Bị Lục:

Người chơi có thể nhận các Mảnh Trang Bị Lục và Trang bị Lục qua:

- Phần thưởng hoạt động (chi tiết)

• Quà Đăng Nhập Hàng Ngày
• Quà Hoạt Động
• Quà Tiêu Xu

- Hoạt động săn Boss (chi tiết)
- Làm Nhiệm Vụ hàng ngày

• [Nhiệm vụ] Tứ Tượng Linh Tê
• [Nhiệm vụ] Cây Thiên Tuế
• [Nhiệm vụ] Thám Quân
• [Nhiệm vụ] Hấp Hồn Âm Sát
• [Nhiệm vụ] Thiên Cương Hồn

- Thưởng Thăng Cấp
- Đổi điểm Danh Vọng

• [Danh vọng] Thương Chu
• [Danh vọng] Vân Tiêu
• [Danh vọng] Vạn Tiên Trận

- Sự kiện hàng tháng

 

Đổi Mảnh:

Người chơi có thể đến tìm NPC Thợ Đồng, xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: Sùng Thành - Xi Vưu - Ngọc Hư Cung. Sử dụng các mảnh trang phục sơ, cao cấp, đặc biệt sẽ được đổi trang bị Lục tự chọn

Mảnh Trang Bị Lục Trang Bị Số Lượng Mảnh Một Bộ trang Bị Lục 
Trang Lục Sơ 2x 25 125
4x 75 325
6x 200 1000
Trang Lục Cao Cấp 8x 500  
10x 1000  
Trang Lục Đặc Biệt 10x 1000  

Lưu ý: Mảnh Trang Lục Cao Cấp ghép trang bị 10x tỷ lệ ghép 10%