logo 18

I. KÝ ỨC TUỔI THƠ

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 1/6
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/6

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình Ảnh Mô Tả

Thiên Cơ Thời Niên Thiếu

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: Sùng Thành (53,37) - Xi Vưu (51,38) - Ngọc Hư Cung (77,28)
Tính chất: Thu thập đồ chơi

Tò He

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1 KNB
Tính chất
- Đồ chơi dân gian
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Cánh Diều

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Đồ chơi dân gian
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Hạc Giấy

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Đồ chơi dân gian
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Chong Chóng

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Đồ chơi dân gian
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Súng Nước

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 20 nhận được
Tính chất
- Đồ chơi dân gian
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Hộp Đồ Chơi

Nguồn gốc: Nhận sau khi tặng Đồ Chơi
Tính chất: 
- Sử dụng nhận hàng loạt phần quà giá trị trong thời gian Sự Kiện
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/6

Lễ Bao Kí Ức

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Hộp Đồ Chơi
Tính chất: Mở ngẫu nhiên nhận được Rương Trang Bị Lục 8x hoặc 10x

Lễ Bao Tuổi Thơ

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Hộp Đồ Chơi
Tính chất: Mở ngẫu nhiên nhận Vũ Khí Hoàng Kim (ngẫu nhiên) hoặc Vũ Khí Lam cấp 80-90-100 với 5-6 dòng thuộc tính

Hộp Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 5 KNB
Tính chất: 
Mở nhận các phần quà Tích Lũy
Hạn sử dụng : Hạn sử dụng 6 ngày

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất: Sử dụng 15 Thẻ Tích Lũy để nhận các phần quà Tích Lũy (chi tiết

Hoàng Kim Nguyên Sơ

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Mảnh

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Cao

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, chứa nhiều tạp chất. 
- Sử dụng để ghép Hoàng Kim Nguyên tái tạo Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Hoàng Kim Nguyên

Nguồn gốc: Ghép tại NPC Bậc Thầy Vũ Khí
Tính chất
- Nguyên liệu quý hiếm, đã loại bỏ hoàn toàn tạp chất. 
- Sử dụng để rèn Vũ Khí Hoàng Kim. 
- Gặp Bậc Thầy Vũ Khí để biết thêm

Vòng Sáng Tuổi Thơ

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được sau khi đã đạt tối đa sự kiện khi sử dụng Hộp Đồ Chơi
Tính chất
- Tăng tốc độ di chuyển : 10%

- Sinh Lực : 200

- Nội Lực : 200

- Tăng sát thương lên quái vật : 5%
- Hạn sử dụng: 30 Ngày

 

Thu Thập Đồ Chơi:

- Thu thập đủ các món Đồ Chơi bao gồm : Tò He - Cánh Diều - Chong Chóng - Hạc Giấy - Súng Nước. Di chuyển tới NPC Thiên Cơ Thời Niên Thiếu, thao tác với NPC chọn Thu Thập Đồ Chơi
- Nguyên liệu sẽ tiêu hao dựa trên số lần Thu Thập Đồ Chơi và Kỳ Sĩ sẽ nhận được số Hộp Đồ Chơi tương ứng.
Lưu ý: Lượng Bạc tiêu hao khi ghép 1 Hộp Đồ Chơi sẽ dựa theo cụm máy chủ. 

Thu Thập Đồ Chơi Phần Thưởng
1 Tò He + 1 Cánh Diều + 1 Hạc Giấy + 1 Chong Chóng + 1 Súng Nước + Bạc 1 Hộp Đồ Chơi
10 Tò He + 10 Cánh Diều + 10 Hạc Giấy + 10 Chong Chóng + 10 Súng Nước + Bạc 10 Hộp Đồ Chơi
50 Tò He + 50 Cánh Diều + 50 Hạc Giấy + 50 Chong Chóng + 50 Súng Nước + Bạc 50 Hộp Đồ Chơi
100 Tò He + 100 Cánh Diều + 100 Hạc Giấy + 100 Chong Chóng + 100 Súng Nước + Bạc 100 Hộp Đồ Chơi
500 Tò He + 500 Cánh Diều + 500 Hạc Giấy + 500 Chong Chóng + 500 Súng Nước + Bạc 500 Hộp Đồ Chơi

 

Phần Thưởng:

Khi mở Hộp Đồ Chơi, Kỳ Sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được Kinh Nghiệm (tối đa Exp là: 1.602.024.000) hoặc những vật phẩm dưới đây:

1 Vạn Bạc 2 Vạn Bạc
3 Vạn Bạc 4 Vạn Bạc
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Hồng Không Thư Túi Thuộc Tính
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Liễu Mộc
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Trang Bị Lục 2x Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x Trang Bị Lục 8x
Trang Bị Lục 10x Quốc Chiến Lệnh
Bột Nội Đơn Viên Nội Đơn
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Lễ Bao Kí Ức Lễ Bao Tuổi Thơ
Trang Nguyên Tinh Xảo Khí Nguyên Tinh Xảo
Pháp Nguyên Tinh Xảo Tướng Quân Lệnh
Hoàng Kim Nguyên Sơ Hoàng Kim Nguyên Mảnh
Hoàng Kim Nguyên Tinh Xảo Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

 

Máy chủ Nguyệt Thần Cung: khi sử dụng Hòm Tiếp Tế, nhận ngẫu nhiên Kinh Nghiệm (tối đa EXP là 700.000.000) hoặc những vật phẩm dưới đây:

3000 Bạc 5000 Bạc
7000 Bạc Túi Thuộc Tính
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Hồng Không Thư  
Trang Lục Sơ Trang Lục Cao
Trang Lục Đặc Biệt Liễu Mộc
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Tha Sơn Thạch Lễ Bao Danh Vọng
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháp Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Trang Bị Lục 2x Trang Bị Lục 4x
Trang Bị Lục 6x Trang Bị Lục 8x
Trang Bị Lục 10x Quốc Chiến Lệnh
Bột Nội Đơn Viên Nội Đơn
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Lễ Bao Kí Ức Lễ Bao Tuổi Thơ
Mảnh Sách Sơ Mảnh Sách Trung
Mảnh Sách Cao Mảnh Sách Đặc Biệt
Hoàng Kim Nguyên Sơ Hoàng Kim Nguyên Mảnh
Hoàng Kim Nguyên Tinh Xảo Hoàng Kim Nguyên Đặc Biệt

 

II. ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

- Vào mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện lúc 20h00, NPC Chú Tễu sẽ xuất hiện tại Phong Thần Đài (63,36) để đưa ra loại 10 Câu Hỏi vấn đáp với Kỳ Sĩ. 
- Người chơi tương tác với NPC => Chọn ‘’Kiểm Tra Miệng’’ để tiến hành trả lời câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, Kỳ Sĩ sẽ nhận nhận được 30.000 EXP sau khi hoàn tất ‘’Kiểm Tra Miệng’’

*) Lưu ý: Kỳ Sĩ phải đạt tối thiểu level 35 để tham gia Sự Kiện.

Chú Tễu

Nguồn gốc: Xuất hiện tại Phong Thần Đài (63,36)