logo 18

 “Bách bàn nan miêu, niên nan ngộ
Bạch bích vô họa, nguyệt tu hoa !“

Tương truyền rằng, vẻ đẹp của Đát Kỷ cứ một ngàn năm sẽ được truyền lại cho Nữ Nhân trong thiên hạ. Hình ảnh bông hoa nở rộ trong mùa xuân Tam Giới tượng trưng cho vẻ đẹp của một người phụ nữ. Mỗi bông hoa đều mang màu sắc, hương thơm khác nhau. Mau mau cùng hảo hữu tham gia Hội Hoa nhằm tìm cho mình bông hoa đẹp nhất!

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 29/2
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/3

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

NPC Hội Hoa

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn: Sùng Thành (45,39) - Xi Vưu (53,37) - Ngọc Hư Cung (76,28)
Tính chất: 
- Mua Hoa Mẫu Đơn
- Trang trí Bó Hoa

NPC Tiệm Hội Hoa

Nguồn gốc: Xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn bên cạnh NPC Hội Hoa:
Sùng Thành (44,37) - Xi Vưu (51,38) - Ngọc Hư Cung (71,26)
Tính chất: 
- Dùng để mở Shop Hội Hoa (chi tiết)
- Shop Hội Hoa tương tự như Tạp Hóa Thương. Sử dụng Cỏ 3 Lá để thanh toán

Hoa Tulip

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: 
- Nguyên liệu để hoàn tất Bó Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Hoa Cúc Họa Mi

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: 
- Nguyên liệu để hoàn tất Bó Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Hoa Hồng

Nguồn gốc: Tiêu diệt quái vật tại bản đồ dã ngoại trên level 25 nhận được
Tính chất: 
- Nguyên liệu để hoàn tất Bó Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Hoa Mẫu Đơn

Nguồn gốc: Mua tại NPC 
Tính chất: 
- Nguyên liệu để hoàn tất Bó Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Ruy Băng

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các với giá 1KNB
Tính chất: 
- Nguyên liệu để hoàn tất Bó Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Bó Hoa

Nguồn gốc: Nhận khi hoàn tất Bó Hoa tại NPC
Tính chất: 
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên vật phẩm
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Cỏ Ba Lá

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Bó Hoa
Tính chất: 
- Sử dụng để mua vật phẩm tại Shop Hội Hoa
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 18/3

Viên Thuộc Tính

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Bó Hoa
Tính chất: 
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên Viên Nội Đơn Thấp - Trung - Cao
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Viên Ngộ Tính

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Viên Thuộc Tính
Tính chất: 
- Sử dụng nhận 50 điểm Ngộ Tính trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Viên Thể Chất

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Viên Thuộc Tính
Tính chất: 
- Sử dụng nhận 50 điểm Thể Chất trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Viên Sức Mạnh

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Viên Thuộc Tính
Tính chất: 
- Sử dụng nhận 50 điểm Sức Mạnh trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Viên Thân Pháp

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Viên Thuộc Tính
Tính chất: 
- Sử dụng nhận 50 điểm Thân Pháp trong 30 phút
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Lễ Bao Hội Hoa

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Bó Hoa
Tính chất: 
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 80-90
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Lễ Bao Hội Hoa Đặc Biệt

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi mở Bó Hoa
Tính chất: 
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên Vũ Khí cấp 100
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 15/4

Danh Hiệu: Diễm Mỹ Tuyệt Luân

Nguồn gốc: Nhận khi sử dụng 5000 Bó Hoa đối với Kỳ Sĩ Nữ.
Tính chất
- Kỳ Sĩ tham gia tích cực trong thời gian sự kiện “Trăm Hoa Đua Nở”
- Hạn sử dụng: 1 Tháng

Danh Hiệu: Phong Lưu Tài Tử

Nguồn gốc: Nhận khi sử dụng 5000 Bó Hoa đối với Kỳ Sĩ Nam. 
Tính chất: 
- Kỳ Sĩ tham gia tích cực trong thời gian sự kiện “Trăm Hoa Đua Nở”
- Hạn sử dụng: 1 Tháng

Trứng Linh Sủng: Thạch Cơ

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hoa hoặc mua tại Cửa hàng Hội Hoa
Tính chất: 
- Mở nhận Linh Sủng Thạch Cơ Nương Nương
- Hạn sử dụng: Vĩnh Viễn

Trứng Linh Sủng: Dương Tiễn

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hoa hoặc mua tại Cửa hàng Hội Hoa
Tính chất: 
- Mở nhận Linh Sủng Linh Sủng Dương Tiễn
- Hạn sử dụng: Vĩnh Viễn

 

Công Thức Trang Trí Bó Hoa:

Di chuyển tới NPC Hội Hoa, thao tác với NPC chọn Trang Trí Bó Hoa. Nguyên liệu sẽ tiêu hao dựa trên số lần Trang Trí Bó Hoa và nhận được số Bó Hoa tương ứng.

Trang trí Bó Hoa Phần thưởng
1 Hoa Cúc + 1 Hoa Mẫu Đơn + 1 Hoa Tulip + 1 Hoa Hồng + 1 Ruy Băng  1 Bó Hoa
10 Hoa Cúc + 10 Hoa Mẫu Đơn + 10 Hoa Tulip + 10 Hoa Hồng + 10 Ruy Băng  10 Bó Hoa
50 Hoa Cúc + 50 Hoa Mẫu Đơn + 50 Hoa Tulip + 50 Hoa Hồng + 50 Ruy Băng  50 Bó Hoa
100 Hoa Cúc + 100 Hoa Mẫu Đơn + 100 Hoa Tulip + 100 Hoa Hồng + 100 Ruy Băng  `100 Bó Hoa
500 Hoa Cúc + 500 Hoa Mẫu Đơn + 500 Hoa Tulip + 500 Hoa Hồng + 500 Ruy Băng  500 Bó Hoa

*) Lưu ý: 

- Số lượng kinh nghiệm khi sử dụng Bó Hoa có thể nhận tối đa là 1.508.032.024
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kỳ Sĩ có thể tiến hành đổi Bạch Không Thư và Lam Không Thư thành Hoàng Không Thư tại NPC Lễ Quan (Sùng Thành Đại Doanh)

 

Phần Thưởng:

Khi mở Bó Hoa, Kỳ Sĩ ngẫu nhiên nhận được 300.000 Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây 

3000 Bạc 5000 Bạc
7000 Bạc Đồng Thau
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Tha Sơn Thạch Bột Nội Đơn
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Lễ Bao Danh Vọng Quốc Chiến Lệnh
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháo Bảo 5x  
Viên Thuộc Tính Cỏ Ba Lá
Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương Trứng Linh Sủng - Dương Tiễn
Lễ Bao Hội Hoa Lễ Bao Hội Hoa Đặc Biệt

 

Máy chủ Kim Quang Điện: Khi mở Bó Hoa, Kỳ Sĩ ngẫu nhiên nhận được Kinh Nghiệm hoặc những vật phẩm dưới đây

1000 Bạc 3000 Bạc
5000 Bạc Đồng Thau
Tứ Tượng Tinh Hoa Lục Đạo Tinh Hoa
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch
Kỹ Năng Đan Sơ Kỹ Năng Đan Cao
Khí Nguyên Tinh Xảo Pháp Nguyên Tinh Xảo
Trang Nguyên Tinh Xảo Lệnh Bài Thần Tướng
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Siêu Cấp Thiên Hương Tục Mệnh
Tha Sơn Thạch Bột Nội Đơn
Bá Lạc Nhãn 7 Bá Lạc Nhãn 8
Lò Tinh Luyện Sơ Lò Tinh Luyện Trung
Lò Tinh Luyện Cao Lò Tinh Luyện Trân Hựu
Lễ Bao Danh Vọng Quốc Chiến Lệnh
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Pháp Bảo 1x Pháp Bảo 3x
Pháo Bảo 5x Pháp Bảo 7x
Viên Thuộc Tính Cỏ Ba Lá
Trứng Linh Sủng - Thạch Cơ Nương Nương Trứng Linh Sủng - Dương Tiễn
Lễ Bao Hội Hoa Lễ Bao Hội Hoa Đặc Biệt