logo 18

I. SINH NHẬT PHONG VƯƠNG TRÒN 1 TUỔI

Để kỉ niệm tròn 1 năm ngày Quý Kỳ Sĩ cùng đồng hành với Phong Vương ADNX. Thiên Cơ mang tới nhiều phần quà giá trị để tri ân cho những Quý Kỳ Sĩ đã gắn bó với Phong Vương từ thuở khai thiên lập địa. Chúc Phong Vương ADNX thêm 1 tuổi mới ngày càng thành công.

Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 15/5 
Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 22/5

 

NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình ảnh Mô tả

Bánh Sinh Nhật

Nguồn gốc: Xuất hiện tại Triều Ca (76,51), Tây Kỳ (69,49)
Tính chất:
- Nhận Bánh Kem
- Gửi Lời Chúc
- Nâng Cấp Bánh Chanh Dây
- Nộp Điểm Tích Lũy
- BXH Tích Lũy

Bánh Socola

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên tại NPC Bánh Kem Sinh Nhật
Tính chất: 
- Khóa
- Sử dụng nhận Kinh Nghiệm
- Hạn sử dụng: 1 ngày

Bánh Dâu Tây

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên tại NPC Bánh Kem Sinh Nhật
Tính chất: 
- Khóa
- Sử dụng nhận Ngoại Trang
- Hạn sử dụng: 1 ngày

Bánh Cherry

Nguồn gốc: Nhận ngẫu nhiên tại NPC Bánh Kem Sinh Nhật
Tính chất: 
- Khóa
- Sử dụng nhận các vật phẩm Đa Dụng
- Hạn sử dụng: 1 ngày

Bánh Chanh Dây

Nguồn gốc: Mua tại Bách Bảo Các giá 1 KNB
Tính chất
- Sử dụng nhận các vật phẩm giá trị.
- Hạn sử dụng: 23h59 ngày 22/5

Rương Vũ Khí Hoàng Kim

Nguồn gốc: Phần thưởng đua Top Tích Lũy Bánh Chanh Dây
Tính chất: 
- Sử dụng nhận vũ khí Hoàng Kim theo Hệ Phái
- Hạn sử dụng : 23h59 ngày 23/6

Điểm Tích Lũy Sinh Nhật

Nguồn gốc: Nhận khi sử dụng Bánh Chanh Dây
Tính chất: 
- Khóa
- Sử dụng để tham gia Đua Top Tích Lũy Bánh Chanh Dây
- Hạn sử dụng: 0h00 ngày 23/5

Tọa Kỵ Sinh Nhật Phong Vương 1 Tuổi - Giáp Sĩ

Nguồn gốc: Nhận khi đạt TOP 1 Tích Lũy Sự Kiện Sinh Nhật PV
Tính chất: 
- Xuất Chiêu (Vũ Khí): Tăng 20%
- Đánh Tập Trung: Tăng 15%
- STCB: 20%
- Sinh Lực: 45%
- Tất cả kháng tính: 5%
- Hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Tọa Kỵ Sinh Nhật Phong Vương 1 Tuổi - Đạo Sĩ

Nguồn gốc: Nhận khi đạt TOP 1 Tích Lũy Sự Kiện Sinh Nhật PV
Tính chất
- Xuất Chiêu (Bùa Pháp): 20%
- Sinh Lực: 45%
- Thổ Sát: Tăng 30%
- Hỏa Sát: Tăng 30%
- Nội Lực: Tăng 400 Điểm
- Hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Tọa Kỵ Sinh Nhật Phong Vương 1 Tuổi - Dị Nhân

Nguồn gốc: Nhận khi đạt TOP 1 Tích Lũy Sự Kiện Sinh Nhật PV
Tính chất: 
- Xuất Chiêu (Vũ Khí): Tăng 20%
- Xuất Chiêu (Bùa Pháp): Tăng 20%
- Đánh Tập Trung: Tăng 10%
- STCB: 15%
- Sinh Lực: 45%
- Hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Danh hiệu: Phong Vương 1 Tuổi

Nguồn gốc: Nhận sau khi sử dụng Bánh Socola
Tính chất: Hạn sử dụng: 30 ngày

 

Phần Thưởng:

Kể từ 0h00 từ ngày 15/5 - 22/5, mỗi ngày Kỳ Sĩ có thể tiến tới NPC Bánh Sinh Nhật để tiến hành "Nhận Bánh Kem’’. Thao tác với NPC chọn “Nhận Bánh Kem’’ để nhận ngẫu nhiên ba loại bánh: Bánh Socola - Bánh Dâu Tây - Bánh Cherry” (tất cả đều là vật phẩm KHÓA). Mỗi ngày Kỳ Sĩ sẽ nhận được 3 chiếc Bánh ngẫu nhiên.

Khi mở Bánh Socola có tỉ lệ nhận được:

1.000.000 EXP 1.500.000 EXP
2.000.000 EXP 2.500.000 EXP
3.000.000 EXP 3.500.000 EXP
4.000.000 EXP 4.500.000 EXP
5.000.000 EXP 5.500.000 EXP
6.000.000 EXP 6.500.000 EXP
7.000.000 EXP 7.500.000 EXP
8.000.000 EXP 8.500.000 EXP
9.000.000 EXP 9.500.000 EXP
10.000.000 EXP

*) Lưu ý: Những kỳ sĩ có level dưới 30 chỉ nhận được 1/10 số kinh nghiệm sự kiện

 

Khi mở Bánh Dâu Tây có tỉ lệ nhận được:

Ngoại Trang: Love 3 ngày Ngoại Trang: Kiếm Nhân 3 ngày
Ngoại Trang: Côn Bối 3 ngày Ngoại Trang: Hà Cốt 3 ngày
Ngoại Trang: Dương Tiễn 3 ngày Ngoại Trang: Ải Nhân 3 ngày
Ngoại Trang: Tâm Tâm Tương Ấn 3 ngày Ngoại Trang: Ngưu Sát 3 ngày
Ngoại Trang: Lam Bá 3 ngày Ngoại Trang: Chiêu Thần 3 ngày
Ngoại Trang: Thảo Tiên 3 ngày Viên Sức Mạnh (Sơ)
Ngoại Trang: Hỏa Ma Phù 3 ngày Viên Thể Chất (Sơ)
Ngoại Trang: Cửu Linh 3 ngày Viên Ngộ Tính (Sơ)
Ngoại Trang: Thiên Hạo 3 ngày Viên Thân Pháp (Sơ)
Ngoại Trang: Bàn Cổ 3 ngày  

*) Lưu ý: Ngoại Trang là loại sử dụng 99999 lần và hạn sử dụng 3 ngày

 

Khi mở Bánh Cherry có tỉ lệ nhận được: 

Thái Thanh Thất Tinh Tán Thái Thanh Kinh Phong Tán
Siêu Cấp Quy Hồn Châu Siêu Cấp Thiên Hương
Siêu Cấp Lâm Tiên Lộ Dao Tiên Tán
Tịnh Hóa Đơn Phác Ngọc
Dao Ách Tán Dao Định Tán
Dao Hóa Tán Dao Cam Tán

*) Lưu ý: Vật phẩm mở tại Bánh Cherry có hạn sử dụng 1 ngày và KHÓA
 

Nâng Cấp Bánh Chanh Dây:

➤ Sử dụng 3 Bánh Chanh Dây ghép lên Bánh Chanh Dây cấp 2. 3 Bánh Chanh Dây cấp 2 ghép lên Bánh Chanh Dây cấp 3 (tỉ lệ 80%, thất bại trả lại 2 Bánh Chanh Dây cấp 2)
➤ Khi sử dụng Bánh Chanh Dây, Kỳ Sĩ sẽ chỉ nhận được Điểm Tích Lũy Sinh Nhật:
- Sử dụng Bánh Chanh Dây: nhận 1 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật 
- Sử dụng Bánh Chanh Dây cấp 2: nhận 5 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật 
- Sử dụng Bánh Chanh Dây cấp 3: nhận 20 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật 
➤ Khi sử dụng Bánh Chanh Dây, Kỳ Sĩ sẽ nhận được cố định 300.000 EXP và 1 Điểm Tích Lũy Sinh Nhật.
- Số Bánh Chanh Dây có thể sử dụng tối đa là 2000
- Số Bánh Chanh Dây Cấp 2 không bị giới hạn
- Số Bánh Chanh Dây Cấp 3 không bị giới hạn
 

II. ĐUA TOP TÍCH LŨY SINH NHẬT

- Người chơi đem nộp Điểm Tích Lũy Sinh Nhật tại NPC Bánh Kem, thao tác chọn "Bánh Chanh Dây" ấn Nộp để nộp số Điểm Tích Lũy Sinh Nhật, tiến hành Đua Top Điểm Tích Lũy Sinh Nhật. 
- Đua Top tích lũy sinh nhật, thưởng xếp hạng Bánh Chanh Dây sẽ được tính toàn bộ máy chủ (chi tiết)

III. LỜI CHÚC SINH NHẬT

Bắt đầu từ 0h ngày 15/5 tới 23h59 ngày 22/5, thao tác với NPC Bánh Sinh Nhật chọn ‘’Chúc Mừng’’ để cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phong Vương ADNX. Tích lũy số lần Chúc Mừng để nhận phần quà tới toàn bộ Máy Chủ. 
*) Lưu ý: Mỗi người chỉ có thể Gửi Lời Chúc 1 lần duy nhất.

- Bốc thăm Giải Ngày: Vào 18h30, hệ thống sẽ tiến hành rút thăm một Kỳ Sĩ may mắn để nhận một Rương Vũ Khí Hoàng Kim Ngẫu Nhiên (khóa). Con số may mắn sẽ được rút thăm và thông báo tại NPC Bánh Kem, Kỳ Sĩ tiến hành kiểm tra con số của mình tại NPC Bánh Kem. Nếu trùng với số rút thưởng của ngày, có thể tiến hành nhận giải tại NPC. 
- Bốc thăm Giải Sự Kiện: Sau khi kết thúc sự kiện, vào 10h ngày hôm sau hệ thống tiến hành sẽ tiến hành rút thăm một Kỳ Sĩ may mắn để chọn ra 1 người may mắn nhận 1 món Trang Bị Lục 10x (không khóa)

Mốc Tích Lũy Chúc Mừng Vật Phẩm Tình Trạng
50 Thanh Lộ Tiểu 
Tiểu Nhật Nguyệt Chân Khí 
Khóa
150 Biến Thân Phù * Love 7 ngày Khóa
200 10 Bột Nội Đơn Khóa
300 Thanh Lộ 
Chân Khí
Khóa
350 1 Viên Nội Đơn Khóa
500 2 Hồng Không Thư Khóa
550 Bảo Tá Thanh Lộ Khóa
600 Sơn Thủy Chân Khí Khóa
750 Mảnh Vải x3 Khóa
1000  Hồng Bảo Thạch
3 Lam Bảo Thạch
Khóa

*) Lưu ý: Mốc Tích Lũy chỉ áp dụng đối với Kỳ Sĩ có cấp độ tối tiểu là 50.